Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Mỹ Hưng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Mỹ Hưng là đề kiểm tra đầu năm dành cho các em học sinh từ lớp 3 lên lớp 4. Tài liệu bao gồm đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt có đáp án đi kèm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Năm học 2013 - 2014
Thời gian: 40 phút

Môn: Toán - lớp 4

Bài 1: (3 điểm) Đặt tính rồi tính:

7215 + 14231 13019 x 2 24640 : 8

Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

375 – 65 : 5 6 x ( 85 – 5)

Bài 3: (1 điểm) Điền kết quả vào chỗ chấm

30 m 5cm = ......... cm.

Bài 4 (3 điểm) Một đàn vịt có 56 con, trong đó có 1/7 số vịt ở trên bờ. Hỏi có bao nhiêu con vịt đang bơi dưới ao?

Môn: Tiếng việt - lớp 4

I - Luyện từ và câu (3 điểm)

Hãy đặt các câu hỏi: Khi nào? Bao giờ? Như thế nào? Vì sao? cho phù hợp với các bộ phận câu được gạch chân.

a, Mùa hè, hoa phượng nở.

b, Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lý quá.

II - Chính tả (nghe - viết) (3 điểm)

Bài: Mười năm cõng bạn đi học.

(Sách Tiếng Việt 4, tập 1, trang 16)

III- Tập làm văn. (4 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (8 – 10 câu) nói về một lễ hội ở quê em.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Câu 1: (3 điểm)

- Mỗi phép tính có kết quả đúng được 1 điểm

Câu 2: (3 điểm)

Mỗi giá trị của mỗi biểu thức đúng được 1,5 điểm.

375 - 65 : 5 = 310 : 5 = 62 6 x (85 - 5) = 6 x 80 = 480

Câu 3: (1 điểm) Điền 3005 cm cho 1 điểm

Câu 4: (3 điểm)

Học sinh tóm tắt bài đúng cho 0,5 điểm, ghi đáp số đúng cho 0,5 điểm

Tính đúng số vịt trên bờ cho 1 điểm

Tính đúng số vịt dưới ao cho 1 điểm

Số vịt ở trên bờ là: 56 : 7 = 8 (con)

Số vịt đang bơi dưới ao là: 56 - 8 = 48 (con)

Đáp số: 48 con

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4

I . Luyện từ và câu: (3 điểm) Mỗi câu a, b, học sinh đặt câu hỏi đúng cho 1,5 điểm

a, Khi nào hoa phượng nở?

b, Cả lớp cười ồ lên vì sao?

II. Chính tả: (3 điểm)

Học sinh viết đúng đoạn văn không sai lỗi chính tả 3 điểm, sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm.

III. Tập làm văn: (4 điểm)

Học sinh viết một đoạn văn hoàn chỉnh được 4 điểm.

Đánh giá bài viết
1 2.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm