Vở bài tập Toán lớp 5 bài 145: Ôn tập đo độ dài và khối lượng (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 145: Ôn tập đo độ dài và khối lượng (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 83 có đáp án chi tiết cho các em học sinh luyện tập về các đơn vị đo độ dài và khối lượng, cách chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và khối lượng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 vở bài tập Toán 5 tập 2

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 145 Câu 1

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a. Có đơn vị đo là ki-lô-mét :

4km 397m = ……,……. km

500m = ……,……. km

6km 72m = ……,……. km

75m = ……,……. km

b. Có đơn vị đo là mét:

8m 6dm = ……,……. m

4m 38cm = ……,……. m

2m 4dm = ……,……. m

87mm = ……,……. m

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài, quy đổi số đo thích hợp

Đáp án

a. Có đơn vị là ki-lô-mét:

4km 397m = 4,397km

500m = 0,5km

6km 72m = 6,072km

75m = 0,075km

b. Có đơn vị đo là mét:

8m 6dm = 8,6m

4m 38cm = 4,38m

2m 4dm = 2,4m

87mm = 0,087m

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 145 Câu 2

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a. Có đơn vị đo là ki-lô-gam :

9kg 720g = ……,……. kg

1kg 9g = ……,……. kg

1kg 52g = ……,……. kg

54g = ……,……. kg

b. Có đơn vị đo là tấn:

5 tấn 950kh = ……,……. tấn

3 tấn 85kg = ……,……. tấn

Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng, quy đổi số đo thích hợp

Đáp án

a. Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

9kg 720g = 9,720kg

1kg 9g = 1,009kg

1kg 52g = 1,052kg

54g = 0,054kg

b. Có đơn vị đo là tấn:

5 tấn 950kg = 5,95 tấn

3 tấn 85kg = 3,085 tấn

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 145 Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 0,2m = ……….. cm

b. 0,094km = ……….. m

c. 0,05km = ……….. m

d. 0,055kg = ……….. g

e. 0,02 tấn = ……….. kg

g. 1,5kg = ……….. g

Hướng dẫn giải

+) 1m = 100cm, do đó để đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị đo xăng-ti-mét ta nhân số đó với 100cm.

+) 1km = 1000m, do đó để đổi một số từ đơn vị ki-lô-mét sang đơn vị đo mét ta nhân số đó với 1000m.

+) 1kg = 1000g, do đó để đổi một số từ đơn vị ki-lô-gam sang đơn vị đo gam ta nhân số đó với 1000g.

+) 1 tấn = 1000kg, do đó để đổi một số từ đơn vị tấn sang đơn vị đo ki-lô-gam ta nhân số đó với 1000kg.

Đáp án

a. 0,2m = 20cm

b. 0,094km = 94m

c. 0,05km = 50m

d. 0,055kg = 55g

e. 0,02 tấn = 20kg

g, 1,5kg = 1500g

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 145 Câu 4

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a. 6538m = ……….. km

b. 75cm = ……….. m

c. 3752kg = ……….. tấn

d. 725g = ……….. kg

Phương pháp giải:

Có thể viết các số đo đã cho dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết kết quả dưới dạng số thập phân.

Đáp án

a. 6538m = 6,538km

b. 75cm = 0,75m

c. 3752kg = 3,752 tấn

d. 725g = 0,725kg

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Bài tập về độ dài và khối lượng

Trắc nghiệm Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán lớp 5, giải Vở bài tập Toán lớp 5. Các em học sinh có thể tham khảo thêm: Bài tập Toán lớp 5; Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
391 92.192
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phanhữuthanhvinh
  Phanhữuthanhvinh

  Hay 

  Thích Phản hồi 10/04/22
  • hung tranvan
   hung tranvan

   nice

   Thích Phản hồi 13:23 09/04

   Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

   Xem thêm