Lý thuyết Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

Lý thuyết Toán lớp 5: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 1 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Để đo diện tích, người ta còn dùng những đơn vị: Đề-ca-mét vuông và Héc-tô-mét vuông

Đề-ca-mét vuông Toán lớp 5

- Khái niệm: Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam.

- Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.

- Hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.

- 1dam2 = 100m2

Héc-tô-mét vuông lớp 5

- Khái niệm: Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm.

- Héc-tô-mét vuông viết tắt là 1hm2.

- Hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2.

- 1hm2 = 100dam2 = 10000m2

Thông thường, khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị héc-ta.

Héc-ta viết tắt là ha.

1ha = 1hm2

1ha = 10000m2

Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đọc hoặc viết các số đo diện tích

Phương pháp:

- Đọc số đo diện tích trước rồi đọc tên đơn vị đo diện tích sau.

- Viết số đo diện tích trước rồi viết kí hiệu tên đơn vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) 5h2; 17dam2;  223dam2; 38 916hm2

b) tám héc-ta, ba mươi đề-ca-mét vuông, năm trăm chín mươi tư héc-tô-mét vuông

Cách giải:

a) 5hm2 được đọc là năm héc-tô-mét vuông.

17dam2 được đọc là mười bảy đề-ca-mét vuông.

223 dam2 được đọc la hai trăm hai mươi ba đề-ca-mét vuông

38 916hm2 được đọc là ba mươi tám nghìn chín trăm mười sáu héc-tô-mét vuông

b) Tám héc-ta được viết là 8ha.

Ba mươi đề-ca-mét vuông được viết là 30dam2.

Năm trăm chín mươi tư héc-tô-mét vuông được viết là 594hm2

Dạng 2: Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7hm2= ...dam2

b) 1m2 = ...dam2

c) 4hm2 = ...dam2

d) 5dam29m2= ...m2

e) 840m2= ...dam2...m2

Cách giải:

a) 1hm2= 100dam2nên 7hm2 = 100dam2 x 7 = 700dam2.

Vậy 7hm2 = 700dam2.

b) 1dam2= 100m2nên 1m2 =1/100dam2.

Vậy 1m2 = 1/100dam2

1hm2 = 100dam2

Nên 4hm2 = 100dam2 × 4 = 400dam2

Vậy 4hm2 = 400dam2

c) 1dam2= 100m2nên 5dam2 = 500m2

5dam2 9m2 = 500m2 + 9m2 = 509m2

Vậy 5dam2 9m2 = 509m2

d) Ta có: 840m2= 800m2+ 40m2 = 8dam2 + 40m2 = 8dam2 40m2

Vậy 840m2 = 8dam2 40m2

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo diện tích

Cách so sánh hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như cách so sánh các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi so sánh các số đo có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < ; > ; = ) vào chỗ chấm:

a) 32dam2...23dam2

b) 18hm2...81hm2

c) 7hm2...308dam2

Cách giải:

a) Hai số đo 32dam2;23dam2 có cùng đơn vị đo là dam2.

Mà 32 > 23 nên 32dam2 > 23dam2

b) Hai số đo 18hm2; 81hm2 có cùng đơn vị đo là hm2.

Mà 18 < 81 nên 18hm2 < 81hm2

c) Ta có 7hm2= 700dam2.

Mà 700dam2 > 308dam2. Vậy 7hm2 > 308dam2

Dạng 4: Các phép tính với các đơn vị đo diện tích

Các phép tính với hai số đo diện tích “đề-ca-mét vuông” và “héc-tô-mét vuông” tương tự như các phép tính với các số đo diện tích đã học khác.

Lưu ý: Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12hm2+ 6hm2= ...hm2

b) 42dam2 - 19dam2= ...dam2

c) 2dam2- 34m2= ...m2

d) 45dam2 x 2 = ...dam2

e) 135hm2 : 9 = ...hm2

Cách giải:

a) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là hm2 và 12 + 6 = 18 nên 12hm2+ 6hm2 = 18hm2

b) Ta thấy hai số đo đều có đơn vị đo là dam2 và 42 - 19 = 23 nên 42dam2- 19dam2 = 23dam2

c) 2dam2- 34m2= 200m2 - 34m2 = 166m2. Vậy 2dam2 - 34m2 = 166m2.

d) Ta có 45 x 2 = 90 nên 45dam2 x 2 = 90dam2.

e) Ta có 135 : 9 = 15 nên 135hm2 : 9 = 15hm2.

Bài tập Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

Trắc nghiệm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

>> Xem đầy đủ: Trắc nghiệm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Ngoài Lý thuyết Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
42 28.612
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm