Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25 Câu 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

Phương pháp giải: 

Giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị

Tóm tắt

15 công nhân sửa xong: 6 ngày

...? công nhân sửa xong: 3 ngày

Bài giải

Cách 1: (Phương pháp tìm tỉ số)

6 ngày so với 3 ngày thì giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa xong đoạn đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân cần bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

Cách 2:

Một công nhân sửa xong một đoạn đường hết:

15 × 6 = 90 (ngày)

Để sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày cần:

90 : 3 = 30 (công nhân)

Cần phải bổ sung thêm số công nhân để hoàn thành trong 3 ngày là:

30 - 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

>> Luyện tập thêm:

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25 Câu 2

Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

Phương pháp giải

- Tìm tổng số tiền = 5000 × 15.

- Tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số tiền : 7500

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: ....? gói kẹo

Bài giải

Cách 1

Có tất cả số tiền là:

5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là:

75 000 : 7500 = 10 (gói)

Đáp số: 10 gói.

Cách 2

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là:

7500 : 5000 = \frac{10}{15}(lần)

Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua được là:

15 × \frac{10}{15} = 10 (gói kẹo)

Đáp số: 10 gói kẹo

>> Luyện tập thêm:

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Tất cả các tài liệu đều được tải miễn phí về sử dụng và tùy theo bài tập học sinh sẽ có cách giải phù hợp.

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 26 Câu 3

Một gia đình gồm bố, mẹ và hai con (4 người), bình quân thu nhập hằng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hằng tháng của mối người bị giảm bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập không thay đổi?

Phương pháp giải

 • Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.
 • Tìm thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con.
 • Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con.

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: bình quân thu nhập....? đồng mỗi người.

Bài giải

Số người trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình (4 người) là:

2 000 000 × 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một con là:

8000000 : 5= 1 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người bị giảm khi gia đình có thêm con:

2 000 000 – 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng

4. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 26 Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m

B. 700m

C. 105m

D. 200m

Phương pháp giải

 • Tính số người lúc sau: 10 + 20 = 30 người.
 • Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

10 người: đào được 35m

(10 + 20) người: đào được ...? mét

Bài giải

Sau khi bổ sung số người hiện có của đội đó là:

10 + 20 = 30 (người)

30 người so với 10 người thì tăng số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

>> Luyện tập thêm:

.............................................................

>> Bài tiếp theo: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 20: Luyện tập chung

.............................................................

5. Lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Ôn tập và bổ sung về giải Toán - Tuần 4
A. Kiến thức cần nhớ
1. Đại lượng tỉ lệ thuận

a. Khái niệm

Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại.

b. Cách giải bài toán về quan hệ tỉ lệ thuận

(Giải bằng 2 cách)

Cách 1: Phương pháp rút gọn về đơn vị

Bước 1: Tìm giá trị một phần (Thực hiện phép tính nhân)

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (Thực hiện phép tính chia)

Cách 2: Phương pháp tìm tỉ số

(Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia gấp lên bấy nhiêu lần)

2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán dạng tổng-tỉ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm giá trị một phần

Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài

Bước 5: Kết luận

3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Các bước giải bài toán dạng hiệu-tỉ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

Bước 3: Tìm giá trị một phần

Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài

Bước 5: Kết luận

>> Xem thêm: Lý thuyết môn Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25, 26 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng tăng bấy nhiêu lần), các dạng toán gấp lên số lần, ôn tập kỹ năng giải toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25, 26 qua bài viết dưới đây.

>> Bài trước: Vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

Toán lớp 5 bài 19 là Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 bài 19 trang 25, 26. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập tại nhà.

Lời giải SGK tương ứng: Giải Toán lớp 5 trang 21: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Các em học sinh có thể luyện giải, bổ sung kiến thức tại đây.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập về giải Toán (tiếp theo) bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán tỉ lệ, giải bài toán đã cho theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số, các dạng toán có lời văn. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Cùng VnDoc luyện tất cả các bài tập trong SGK, VBT, sách VNEN khác:

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đối với chương trình học lớp 5, Các tài liệu hay như giải bài tập, văn mẫu, bài giảng chọn lọc tại Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, giảng dạy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
830 282.101
10 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hà Phương Linh
  Nguyễn Hà Phương Linh

  Phương pháp rút về đơn vị của bài 1 đâu?????Lm đc 2 cách mà...

  Thích Phản hồi 05/10/21
  • Tran Duy Nguyen Lanh
   Tran Duy Nguyen Lanh

   #$%^%^&^)(*&^^&*&%^(*&@##$^%$^%%^&%^$#$#%^%%^#$%#%$%#$#

   Thích Phản hồi 12/10/21
   • Gia Huy Hoàng
    Gia Huy Hoàng

    bài 4 sai nha vì 2 triều 1 người nên lấy 2 000 000 x 4= 8 000 000

    Thích Phản hồi 02/12/21
    • Gia Huy Hoàng
     Gia Huy Hoàng

     à đúng đấy 

     Thích Phản hồi 02/12/21
     • Gia Huy Hoàng
      Gia Huy Hoàng

      khoan sai rồi


      Thích Phản hồi 02/12/21
      • Gia Huy Hoàng
       Gia Huy Hoàng

       sai hay đúng nhỉ


       Thích Phản hồi 02/12/21
       • Gia Huy Hoàng
        Gia Huy Hoàng

        rồi hay chưa?🤔

        Thích Phản hồi 02/12/21
        • Yuu Ki
         Yuu Ki hmmm
         Thích Phản hồi 04/10/20
         • Yuu Ki
          Yuu Ki đúng đấy ko sai đâu !
          Thích Phản hồi 04/10/20
          • ÁNH SAO
           ÁNH SAO ủa bài toán trong VBT ghi là 2 000 000 đồng một người mà
           Thích Phản hồi 08/10/20
           • hanh le
            hanh le

            đúng rồi đấy😅

            Thích Phản hồi 20/09/21

          Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

          Xem thêm