Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) có đáp án và lời giải bám sát chương trình học SGK. Toàn bộ lời giải Toán 5 được VnDoc tổng hợp cho các em học sinh tham khảo, luyện tập kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 1. Mời các em theo dõi chi tiết sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán 5 trang 7: Ôn tập so sánh hai phân số

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 1

a) Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Đáp án

\frac{3}{5}<1

\frac{2}{2}=1

\frac{9}{4}>1

1>\frac{7}{8}

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 2

a) So sánh các phân số:

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Đáp án

\frac{2}{5}>\frac{2}{7}

\frac{5}{9}<\frac{5}{6}

\frac{11}{2}>\frac{11}{3}

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 3

Phân số nào lớn hơn?

a) \dfrac{3}{4} và \dfrac{5}{7};

b) \dfrac{2}{7} và \dfrac{4}{9}

c) \dfrac{5}{8} và \dfrac{8}{5}.

Đáp án

a) \dfrac{3}{4} = \dfrac{21}{28}; \dfrac{5}{7} = \dfrac{20}{28}

\dfrac{21}{28} > \dfrac{20}{28} (vì 21>20)

Vậy\dfrac{3}{4} > \dfrac{5}{7} .

b) \dfrac{2}{7} = \dfrac{4}{14} ; Giữ nguyên \dfrac{4}{9}

\dfrac{4}{14} < \dfrac{4}{9} (vì 14>9)

Vậy \dfrac{2}{7} < \dfrac{4}{9};

c) \dfrac{5}{8}< 1; \quad \dfrac{8}{5}> 1 nên ta có \dfrac{5}{8} <1< \dfrac{8}{5}

Vậy \dfrac{5}{8} <\dfrac{8}{5}.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 4

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị  \frac{1}{3}số quả quýt đó, cho em \frac{2}{5} số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Đáp án

Quy đồng mẫu số

\frac{1}{3}=\frac{5}{15}

\frac{2}{5}=\frac{6}{15}

\frac{6}{15}>\frac{5}{15}

nên \frac{2}{5}>\frac{1}{3}

Vậy mẹ cho em nhiều quả quýt hơn chị.

Trên đây là toàn bộ lời Giải Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) giúp các em học sinh nắm được cách giải các dạng toán về phân số hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 1 Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích.

Ngoài các bài giải SGK Toán lớp 5, các em tham khảo Lời giải VBT Toán lớp 5, và các bài giải cho từng môn học trong chương trình học lớp 5 sau đây:

VnDoc.com liên tục cập nhật đáp án và lời giải chi tiết cho từng môn học của các lớp. Mời các bạn cùng theo dõi, tải về sử dụng tham khảo.

Đánh giá bài viết
93 12.695
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 Xem thêm