Lý thuyết Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

Lý thuyết Toán Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán phần trăm kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

I. Lý thuyết Tỉ số phần trăm

1. Tỉ số phần trăm Toán 5

1/100 có thể viết dưới dạng là 1% , hay 1/100 = 1% ;

15/100 có thể viết dưới dạng là 15% , hay 15/100 = 15% ;….

Tổng quát lại a/100 có thể viết dưới dạng là a%, hay a/100 = a%

%: Kí hiệu phần trăm.

a) Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay \frac{25}{100}

Ta viết: \frac{25}{100}= 25%

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa hồng là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

b) Ví dụ 2: Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:

80 : 400 hay \frac{80}{400}

Ta có: 80 : 400 = \frac{80}{400}= \frac{20}{100} = 20%

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 hóc sinh của toàn trường thì có 20 học sinh giỏi.

2. Các phép tính với tỉ số phần trăm

a) Phép cộng: a% + b% = (a + b)%

b) Phép trừ: a% - b% = (a - b)%

c) Phép nhân tỉ số phần trăm với một số: a% x b = (a x b)%

d) Phép chia tỉ số phần trăm cho một số: a% : b = (a : b)%

Ví dụ 3: Tính

a) 15% + 8%

b) 78% - 32%

c) 16% x 3

d) 52% :4

Cách giải:

a) 15% + 8% = 23%

b) 78% - 32% = 46%

c) 16% x 3 = 48%

d) 52% : 4 = 13%

II. Bài tập luyện tập Tỉ số phần trăm

III. Giải bài tập Tỉ số phần trăm lớp 5

IV. Trắc nghiệm Tỉ số phần trăm

Đánh giá bài viết
50 10.905
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm