Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân

Cộng hai số thập phân

Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân có đầy đủ đáp án cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tính: 25,628 + 345, 307

 • Câu 2.

  Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

 • Câu 3.

  Tìm x biết x - 3,5 = 9,23

 • Câu 4.

  Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống:

  3,4 + 5,8 □ 9,2

 • Câu 5.

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 43,6 + 9,47 = ...

 • Câu 6.

  Tổng của 635,812 và 24,678 bằng:

 • Câu 7.

  8,25 = 8 + .... Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm

 • Câu 8.

  Mảnh vải đỏ dài 57,45 m, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 12,8 m. Hỏi hai mảnh vải dài bao nhiêu mét?

 • Câu 9.

  Tìm y biết: y – 3,25 = 6,95

 • Câu 10.

  Lan cao 1,45 m. Minh cao hơn Lan 0,28 m. Hỏi Minh cao bao nhiêu mét?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 855
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm