Trắc nghiệm Hỗn số (tiếp theo)

Hỗn số (tiếp theo)

Trắc nghiệm Hỗn số (tiếp theo) Có đáp án đầy đủ tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 1 Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chọn hỗn số nhỏ hơn trong hai hỗn số sau:

 • Câu 2.

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

 • Câu 3.

  Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

  5\frac{8}{9}.....6\frac{2}{4}

 • Câu 4.

  Tính rồi chọn kết quả đúng: 3 \frac{2}{5}-1 \frac{1}{10}

 • Câu 5.

  Tính: 3 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{7}

 • Câu 6.

  Tính rồi chọn kết quả đúng: 4 \frac{5}{6}+2 \frac{3}{4} \times 1 \frac{1}{2}

 • Câu 7.

  Tìm X, biết:

  1 - X = 2\frac{5}{{12}}:3\frac{5}{9}

 • Câu 8.

  Chuyển các phân số sau thành hỗn số rồi thực hiện phép tính:

  2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{4} \times 2\frac{2}{3}

  2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{4} \times 2\frac{2}{3} = \frac{{13}}{5} + \frac{5}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{{13}}{5} + \frac{{10}}{3} = \frac{{89}}{{15}}
 • Câu 9.

  Tính rồi so sánh A và B biết rằng:

  A=3 \frac{3}{8}+7 \frac{5}{12} \times 1 \frac{1}{5}

  B=12 \frac{5}{6}-9 \frac{5}{24}: 2 \frac{3}{7}

 • Câu 10.

  Tính nhanh

  5 \times 1 \frac{7}{10}

  5 \times 1 \frac{7}{10}=5 \times 1+5 \times \frac{7}{10}=5+\frac{7}{2}=\frac{17}{2}
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 2.012
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm