Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…Có đáp án đầy đủ. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Tính nhanh: 437,9 : 100

 • Câu 2.

  Tính:  23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100

 • Câu 3.

  Khi chuyển dấu phẩy của số 785,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

 • Câu 4.

  Tính nhẩm: 366,9 : 1000

 • Câu 5.

  Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

  84,8 : 100 9,82 : 10

 • Câu 6.

  Thực hiện phép tính: 87,3 : 10

 • Câu 7.

  Tìm x biết: x × 100 = 785,7

 • Câu 8

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Một kho gạo có 45,8 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra \frac{1}{10} số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra \frac{1}{100} số gạo còn lại.

  Vậy sau hai lần lấy cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo.

 • Câu 9.

  Hãy tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính: 87,6 : 100 và 87,6 × 0,01.

 • Câu 10.

  Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng \frac{1}{10} sợi dây thứ nhất.

  Vậy hai sợi dây dài tất cả bao nhiêu mét.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 3.567
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm