Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Lý thuyết Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán nhân số thập phân kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5.

1. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 - Toán 5

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10

b) 3,175 x 1000

Bài giải

: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Nhận xét:

  • Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.
  • Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Ví dụ 2: 27,867 x 10 = ?

: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.

Ví dụ 3: 53,286 x 100 = ?

: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba.. chữ số.

Ví dụ 4: Nhân nhẩm:

1,8 x 10

8,64 x 10

2, 772 x 100

5,59 x 100

0,456 x 1000

9,1235 x 1000

Phương pháp: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

Cách giải:

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2, 772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9,1235 x 1000 = 9123,5

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số ít hơn số chữ số 0 của các số (10, 100,1000,... thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó rồi nhân như bình thường.

2. Giải Toán lớp 5 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Để tham khảo lời giải Toán lớp 5  bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 trong SGK và VBT, mời các bạn kích vào đường link sau:

Bài tập luyện tập phép nhân số thập phân:

Bài tiếp theo: Lý thuyết Nhân một số thập phân với một số thập phân

Đánh giá bài viết
29 7.462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm