Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 5 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết bài lý thuyết Toán lớp 5 trang 155, 156 này.

I. Lý thuyết Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

1. Ôn tập đo diện tích Toán lớp 5

Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha).

1ha = 10000m2

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 100 lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn tiếp liền.

2. Ôn tập đo thể tích lớp 5

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

Nhận xét: Trong các đơn vị đo thể tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 1000 lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng 1/1000 đơn vị lớn tiếp liền.

II. Giải bài tập Ôn tập về đo diện tích và thể tích

III. Trắc nghiệm Ôn tập về đo thể tích

Ngoài Lý thuyết Ôn tập về đo diện tích và thể tích các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm: Vở bài tập Toán lớp 5, Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
10 845
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm