Lý thuyết Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Lý thuyết Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Lý thuyết Nhân một số thập phân với một số tự nhiên lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán nhân số thập phân kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5.

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Toán 5

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 3,18 x 4

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Vậy: 3,18 x 4 = 12,72

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 12,6 x15

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Vậy: 12,6 x15 = 189

Ví dụ 3: Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Ta có: 1,2m = 12dm

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Vậy: 1,2 x 3 = 3,6 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Thực hiện phép nhân như nhân số tự nhiên.

Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 4: 0,46 x 12 = ?

Ta đặt rồi làm như sau:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên

Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bài tập luyện tập Phép nhân số thập phân:

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo thêm các bài tập về Phép nhân số thập phân:

Một số bài tập tự luyện:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15,3 × 4205,12 × 312,74 × 6150,39 × 2

Bài 2: Tìm x:

a) x : 3 = 21,4

b) x : 2 + 17,86 = 50,3

c) x + 3,6 = 11,09 × 5

d) 40,21 - x = 9,6 × 7

Bài 3: Một sợi dây thép được chia làm 6 đoạn, biết mỗi đoạn dài 16,92cm. Tính độ dài của sợi dây thép lúc ban đầu?

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:

a) 316 - 15,74 × 8

b) 38,24 + 18,76 × 5

c) 51, 36 × 2 + 43,1 × 2 + 2,15 × 2

Giải bài tập phép nhân số thập phân - Toán 5

Đánh giá bài viết
8 3.333
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm