Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ là các dạng bài bài tập cách đọc vẽ dựa trên số liệu bản đồ bao gồm cả đáp án chi tiết tương ứng cho từng bài tập. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi cuối năm học. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Ôn tập về biểu đồ (bài 1, 2, 3 trang 173, 174, 175/SGK Toán 5).

Giải Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 bài 1

Câu 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây:

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có mấy học sinh trồng cây? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất?

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất?

d) Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng?

e) Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên?

Hướng dẫn giải:

a) Có 5 học sinh trồng cây:

– Lan trồng được 3 cây.

– Hoa trồng được 2 cây.

– Liên trồng được 5 cây.

– Mai trồng được 8 cây.

– Dũng trồng được 4 cây.

b) Bạn hoa trồng được ít cây nhất.

c) Bạn Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Bạn Lan, bạn Hoa, bạn Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.

Giải Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 bài 2

Câu 2: a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

a) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5

b) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 bài 3

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Giải bài tập trang 173, 174, 175 SGK Toán 5

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh.

B. 9 học sinh.

C. 25 học sinh.

D. 20 học sinh.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án C

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Ngoài giải bài tập Toán 5 SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán 5 hơn. Để giải vở bài tập Toán 5 bài ôn tập vẽ biểu đồ, mời các bạn tham khảo bài Giải vở bài tập Toán 5 bài 168: Ôn tập về biểu đồ

Đánh giá bài viết
207 54.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm