Giải vở bài tập Toán 5 bài 169: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 5 bài 169: Luyện tập chung là lời giải trang 122, 123 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ hệ thống chương trình học lớp 5, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 169 Câu 1

 Tính:

a. 76357 – 29486 + 6528

.Giải vở bài tập Toán 5

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

Hướng dẫn giải

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

Giải vở bài tập Toán 5

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 169 Câu 2

Tìm x:

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

Hướng dẫn giải

- Tính giá trị vế phải.

- Tìm x dựa vào các quy tắc đã học:

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Đáp án

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

x + 3,25 = 3,25

x = 3,25 - 3,25

x = 0

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

x – 7,5 = 6,2

x = 6,2 + 7,5

x = 13,7

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 169 Câu 3

Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng  \frac{14}{9}đáy bé, chiều cao bằng \frac{4}{7} đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Hướng dẫn giải

- Tính đáy lớn = đáy bé x \frac{14}{9}.

- Tính chiều cao = đáy lớn x \frac{4}{7}.

- Tính diện tích = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao : 2.

- Đổi số đo diện tích sang đơn vị héc-ta, lưu ý rằng 1ha =10000m2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là:

180 ⨯ \dfrac{14}{9} = 280\;(m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là:

280 ⨯ \dfrac{4}{7} = 160 \; (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

\displaystyle{{\left( {180 + 280} \right) \times 160} \over 2} = 36800\,\left( {{m^2}} \right)

36800m2 = 3,68ha

Đáp số: 36800m2 (3,68ha)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 169 Câu 4

 Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Hướng dẫn giải

Hai xe chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc. Để giải bài toán này ta có thể làm như sau:

Bước 1: Tính thời gian ô tô chở hàng chở hàng đi trước ô tô du lịch = 8 giờ 30 phút - 7 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

Bước 2: Tính số ki-lô-mét ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch (chính là quãng đường ô tô chở hàng đi được trong 1,5 giờ).

Bước 3: Tính hiệu vận tốc hai ô tô.

Bước 4: Tính thời gian đi để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng = số ki-lô-mét ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch : hiệu vận tốc hai ô tô.

Bước 5: Thời gian lúc ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng = thời gian lúc ô tô du lịch xuất phát + thời gian đi để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là:

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số: 10 giờ 54 phút

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 169 Câu 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm số tự nhiên x sao cho:

Giải vở bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 5

Vậy x = 6.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 5 bài 169: Luyện tập chung bao gồm 5 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán cộng trừ nhân chia số thập phân, phân số, dạng toán tìm x, toán chuyển động ngược chiều và cùng chiều, toán có nội dung hình học, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5 trang 175: Luyện tập chung chương 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

 

Đánh giá bài viết
223 108.460
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm