Giải vở bài tập Toán 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo) Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 12, 13 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các bài toán cộng trừ nhân chia hỗn số. Sau đây mời các em cùng tham khảo và áp dụng với từng bài tập.

Hướng dẫn giải bài tập trang 12, 13 vở bài tập Toán 5 tập 1

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 12 - Bài 1

Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: \displaystyle 5{1 \over 2} = {{5 \times 2 + 1} \over 2} = {{11} \over 2}

a) \displaystyle 3{1 \over 5} =\; ...................

b) \displaystyle 8{4 \over 7} = \;...................

c) \displaystyle 12{5 \over {12}} =\; .................

Phương pháp giải

Có thể viết hỗn số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số.

- Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số.

Đáp án và lời giải chi tiết

a) \displaystyle 3{1 \over 5} = {{3 \times 5 + 1} \over 5} = {{16} \over 5}

b)\displaystyle 8{4 \over 7} = {{8 \times 7 + 4} \over 7} = {{56 + 4} \over 7} = {{60} \over 7}

c) \displaystyle 12{5 \over {12}} = {{12 \times 12 + 5} \over {12}} = {{144 + 5} \over {12}} \displaystyle = {{149} \over {12}}

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 12 - Bài 2

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

Mẫu: \displaystyle 2{1 \over 4} + 1{1 \over 7} = {9 \over 4} + {8 \over 7} = {{63} \over {28}} + {{32} \over {28}} \displaystyle= {{95} \over {28}}

a) \displaystyle 3{1 \over 2} + 2{1 \over 5} = \;...............

b) \displaystyle 8{1 \over 3} - 5{1 \over 2} = \;...............

c) \displaystyle 6{1 \over 7} \times 1{6 \over {43}} =\;..............

d) \displaystyle 9{1 \over 5}:4{3 \over 5} = \;................

Phương pháp giải

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép cộng hoặc phép trừ phân số như thông thường.

Đáp án và lời giải chi tiết

a) \displaystyle 3{1 \over 2} + 2{1 \over 5} = {7 \over 2} + {{11} \over 5} = {{35} \over {10}} + {{22} \over {10}} \displaystyle = {{57} \over {10}} = 5{7 \over {10}}

b) \displaystyle 8{1 \over 3} - 5{1 \over 2} = {{25} \over 3} - {{11} \over 2} = {{50} \over 6} - {{33} \over 6} \displaystyle= {{17} \over 6} = 2{5 \over 6}

c) \displaystyle 6{1 \over 7} \times 1{6 \over {43}} = {{43} \over 7} \times {{49} \over {43}} = {{43 \times 49} \over {7 \times 43}} \displaystyle= {{49} \over 7} = 7

d)\displaystyle 9{1 \over 5}:4{3 \over 5} = {{46} \over 5}:{{23} \over 5} = {{46} \over 5} \times {5 \over {23}} \displaystyle= {{46 \times 5} \over {5\times 23}}= {{23 \times 2 \times 5} \over {5\times 23}} =2

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 13 - Bài 3

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) \displaystyle 2{1 \over 5} \times 3{4 \over 9} = .....................

b) \displaystyle 7{2 \over 3}:2{1 \over 4} = ......................

c) \displaystyle 4{2 \over 3} + 2{3 \over 4} \times 7{3 \over {11}} = ..............

Phương pháp giải

- Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép nhân, phép chia phân số như thông thường.

- Biểu thức có phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Đáp án và lời giải chi tiết

a) \displaystyle 2{1 \over 5} \times 3{4 \over 9} = {{11} \over 5} \times {{31} \over 9} = {{11 \times 31} \over {5 \times 9}} \displaystyle= {{341} \over {45}}

b) \displaystyle 7{2 \over 3}:2{1 \over 4} = {{23} \over 3}:{9 \over 4} = {{23} \over 3}\times {4 \over 9} = \displaystyle {{23 \times 4} \over {3 \times 9}} = {{92} \over {27}}

c) \displaystyle 4{2 \over 3} + 2{3 \over 4} \times 7{3 \over {11}} = {{14} \over 3} + {{11} \over 4} \times {{80} \over {11}}

\displaystyle = {{14} \over 3} + \dfrac{11 \times 80}{4 \times 11} ={{14} \over 3} +\dfrac{ 80}{4 }

\displaystyle= {{14} \over 3} +20 = {{14} \over 3} + \dfrac{ 60}{3 }=\dfrac{74}{3}

Học sinh có thể giải theo cách khác dưới đây:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 10

Giải vở bài tập Toán 5 bài 10

Giải vở bài tập Toán 5 bài 10

Bài tập Hỗn số lớp 5

Giải vở bài tập Toán 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo) bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán hỗn số, cộng trừ nhân chia hỗn số, đổi từ hỗn số sang phân số hoặc ngược lại. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các bài giải Toán 5:

Đánh giá bài viết
256 58.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm