Trắc nghiệm Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình lớp 5

Trắc nghiệm Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi sau đây bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 5. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5, Toán lớp 5 VNEN đầy đủ chi tiết sau đây:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 12cm.
 • Câu 2: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 5dm.
 • Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,8m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 750 lít nước.

  Vậy bể sẽ đầy nước sau .............. giờ.

 • Câu 4: Một khối kim loại hình lập phương có chu vi một mặt là 4,8dm. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại đó nặng 7,5g. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 • Câu 5: Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 45cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp đó là 378m2.
 • Câu 6: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 65dm, chiều rộng 5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết diện tích các cửa bằng 12,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.
 • Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

  Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486dm2.

  Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là ........... dm2; thể tích hình lập phương đó là ............ dm2.

 • Câu 8: Người ta dùng gạch vuông có cạnh 20cm để ốp xung quanh và đáy của một cái bể hình hộp chữ nhật cao 1,8m; rộng 2m và dài 35dm. Tính số viên gạch cần dùng.
 • Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,5m.

  Vậy khi bể đầy nước, bể đó chứa được ........... lít nước.

 • Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 2.458
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm