Trắc nghiệm Phân số thập phân

Phân số thập phân

Trắc nghiệm Phân số thập phân Có đáp án đầy đủ tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Phân số “hai mươi tám phần nghìn” được viết là

 • Câu 2.

  Phân số \frac{378}{1000} được đọc là

 • Câu 3.

  Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

 • Câu 4.

  Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

 • Câu 5.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \frac{30}{100}.....\frac{3}{10}

 • Câu 6.

  Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

  Viết phân số sau dưới dạng phân số thập phân \frac{7}{20}

 • Câu 7.

  Lựa chọn đáp án đúng nhất:

  Phân số thập phân của phân số \frac{7}{25} là phân số nào

 • Câu 8.

  Lựa chọn đáp án đúng nhất: \frac{81}{100} ? \frac{53}{100}

 • Câu 9.

  Cho các phân số sau:

  \frac{3}{8} ; \frac{9}{10} ; \frac{35}{50} ; \frac{57}{100} ; \frac{99}{140} ; \frac{2468}{1000} ; \frac{36895}{100000}

  Trong các phân số trên, có bao nhiêu phân số thập phân?

 • Câu 10.

  Chọn đáp án đúng điền vào ô trống:

  Viết phân số sau thành phân số thập phân:\frac{17}{4}=\frac{\ldots}{\ldots}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
53 3.305
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 5

  Xem thêm