Trắc nghiệm Số thập phân bằng nhau

Số thập phân bằng nhau

Trắc nghiệm Số thập phân bằng nhau đầy đủ đáp án cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Số 5,47 bằng số nào dưới đây?

 • Câu 2.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng nhất?

 • Câu 3.

  Số thập phân nào dưới đây được viết dưới dạng gọn nhất?

 • Câu 4.

  Chọn đáp án đúng

  Phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

 • Câu 5.

  Tìm x biết 314,8 = 31x,80

 • Câu 6.

  Chọn đáp án có hai số thập phân bằng nhau:

 • Câu 7.

  Chọn cặp có hai số thập phân không bằng nhau.

 • Câu 8.

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

  5,36; 13,107; 0,28; 28,105; 13,4

 • Câu 9.

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Cho các số thập phân sau: 14,35; 31,45; 51,34; 13,54; 43,15. Số thập phân lớn trong 5 số đã cho là

 • Câu 10.

  Tìm chữ số a, biết 97,614 < 97,a12 (a<8)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 1.752
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm