Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là 1 trong những hình thường gặp nhất trong thực tế, đa số các đồ vật đều có dạng hình hộp chữ nhật hoặc tương tự hình hộp chữ nhật. Nếu nắm 1 chút các công thức về hình học bạn hoàn toàn có thể suy ra được công thức tính thể tích cũng như tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 1 cách dễ dàng dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo công thức về thể tích, diện tích hình hộp chữ nhật sau đây.

Công thức tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải bài tập trang 110 SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật

1. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao của hình.

V (Thể Tích) = L x W x H

Trong đó:

- l: Chiều dài hình hộp chữ nhật

- w: Chiều rộng hình hộp chữ nhật

- h: chiều cao hình hộp chữ nhật

2. Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Có thể dễ thấy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật sẽ bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình hộp cộng lại. Trong đó cứ 2 mặt đối có diện tích bằng nhau nên chúng ta có thể suy ra diện tích là:

A = 2 x (H x W + H x L + W x L)

3. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Thực ra kiến thức này có thể ít bắt gặp nhưng mình cũng liệt kê luôn để các bạn dễ theo dõi. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt xung quanh của hình trừ 2 mặt đáy nên chúng ta có:

A = 2 x (H x W + H x L)

Trong đó:

A = Area: Diện tích

V = volume: Thể tích

l = length: Chiều dài

w = width: Chiều rộng

h = hight: Chiều cao

4. Ví dụ minh họa

Cho hình hộp chữ nhật như phía dưới có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính thể tích, diện tích toàn phần của hình này.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, diện tích hình hộp chữ nhật

Chúng ta sẽ có:

Thể tích hình hộp V = lwh = 8 X 5 X 6 = 240 cm³

Diện tích toàn phần A = 2(hl + hw + lw) = 2(6 X 8 + 6 X 5 + 8 X 5) = 236 cm²

Diện tích xung quanh A(xung quanh) = 2(hl+hw) = 2(6 X 8 + 6 X 5) = 156 cm²

Đánh giá bài viết
70 6.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tập Xem thêm