Vở bài tập Toán lớp 5 bài 166: Luyện tập Một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán 5 bài 166: Luyện tập trang 115 là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải các dạng bài tập về tính thời gian, quãng đường, vận tốc. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học

Bài tập Toán lớp 5 bài 166 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2. Lời giải bao gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 166 Câu 1

 Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Vận tốc (v)

 

15 km/giờ

5km/giờ

Quãng đường (s)

100km

 

12km

Thời gian (t)

2 giờ 30 phút

30 phút

 

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

v = s : t; s = v × t ; t = s : v,

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc và t là thời gian.

Đáp án

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Vận tốc ô trống thứ nhất:

v = s : t = 100 : 2,5 = 40km/giờ

30 phút = 0,5 giờ

Điền vào ô trống thứ hai:

s = v ⨯ t = 15 ⨯ 0,5 = 7,5km

Điền vào ô trống thứ ba :

t = s : v = 12 : 5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ta có bảng sau

Vận tốc (v)

40km/giờ

15 km/giờ

5km/giờ

Quãng đường (s)

100km

7,5km

12km

Thời gian (t)

2 giờ 30 phút

30 phút

2,4 giờ

 

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 166 Câu 2

Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao lâu?

Hướng dẫn giải:

- Tìm vận tốc ô tô thứ nhất = quãng đường : thời gian ô tô thứ nhất đi.

- Tìm vận tốc ô tô thứ hai = vận tốc ô tô thứ nhất : 2.

- Tìm thời gian ô tô thứ hai đi = quãng đường : vận tốc ô tô thứ hai.

- Tìm thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai = thời gian ô tô thứ hai đi – thời gian ô tô thứ nhất đi.

Bài giải

Vận tốc ô tô thứ nhất đi từ A đến B là:

\frac{120}{2,5} = 48 (km/giờ)

Vận tốc ô tô thứ hai đi từ A đến B là:

48 : 2 = 24 (km/giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là:

120 : 24 = 5 (giờ)

Thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai:

5 – 2,5 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 166 Câu 3

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km.

a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng \frac{4}{5} vận tốc của ô tô đi từ B.

b. Điểm gặp nhau ở cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải vở bài tập Toán 5

Phương pháp giải:

- Hai xe xuất phát cùng 1 lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên ta tìm tổng vận tốc theo công thức:

Tổng vận tốc = quãng đường AB : thời gian đi để gặp nhau.

- Tìm vận tốc mỗi xe theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Khoảng cách từ điểm gặp nhau đến A = quãng đường ô tô đi từ A đến điểm gặp nhau = vận tốc ô tô đi từ A ⨯ thời gian đi đến lúc gặp nhau.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Tổng vận tốc của hai ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ A là:

81 : (4 + 5) ⨯ 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B là:

81 – 36 = 45 (km/giờ)

Điểm gặp nhau cách A là:

36 ⨯ 2 = 72 (km)

Đáp số: a. Vận tốc đi từ A: 36km/giờ; Vận tốc đi từ B: 45km/giờ

b. 72km

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 167: Luyện tập

Bài tập về thời gian, vận tốc, quãng đường

Giải vở bài tập Toán 5 bài 166: Luyện tập Một số dạng bài toán đã học bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải dạng Toán chuyển động cùng chiều, ngược chiều, tính vận tốc, quãng đường, thời gian, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải Toán lớp 5 trang 171, 172: Luyện tập Ôn tập về giải các dạng Toán đã học hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
406 119.438
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm