Vở bài tập Toán lớp 5 bài 162: Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải vở bài tập Toán 5 bài 162: Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình trang 107, 108 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập cách giải các dạng bài tập về tính diện tích thể tích các loại hình học cấp Tiểu học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài tập Toán lớp 5 bài 162 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2. Lời giải bao gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 162 Câu 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a.

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

   

Stoàn phần

   

Thể tích

   

b.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

   

Stoàn phần

   

Thể tích

   

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

- Hình lập phương:

Sxung quanh = diện tích 1 mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4

S toàn phần = diện tích 1 mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6

V = cạnh × cạnh × cạnh

- Hình hộp chữ nhật:

Sxung quanh = chu vi đáy × chiều cao = (chiều dài + chiều rộng) × 2 × chiều cao

Stoàn phần = S xung quanh + S đáy × 2

V = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

Đáp án

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương (1) là :

8 × 8 × 4 = 256 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương (1) là :

8 × 8 × 6 = 384 (cm2)

Thể tích hình lập phương (1) là :

8 × 8 × 8 = 512 (cm3)

Diện tích xung quanh của hình lập phương (2) là:

1,5 × 1,5 × 4 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương (2) là:

1,5 × 1,5 × 6 = 13,5 (cm2)

Thể tích hình lập phương (2) là :

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (cm3)

Ta có bảng kết quả như sau :

Hình lập phương

(1)

(2)

Cạnh

8cm

1,5m

Sxung quanh

256cm2

9cm2

Stoàn phần

384cm2

13,5cm2

Thể tích

512cm3

3,375cm3

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (1) là:

(6 + 4) × 2 × 5 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (1) là:

100 + 6 × 4 × 2 = 148 (cm2)

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là:

6 × 4 × 5 = 120 (cm3)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (2) là:

(1,8 + 1,2) × 2 × 0,8 = 4,8 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (2) là:

4,8 + 1,8 × 1,2 × 2 = 9,12 (m2)

Thể tích hình hộp chữ nhật (3) là :

1,8 × 1,2 × 0,8 = 1,728 (m3)

Ta có bảng kết quả như sau:

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

6cm

1,8m

Chiều rộng

4cm

1,2m

Chiều cao

5cm

0,8m

Sxung quanh

100cm2

4,8m2

Stoàn phần

148cm2

9,12m2

Thể tích

120cm3

1,728cm3

 

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 162 Câu 2

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m. Tính chiều cao của bể.

Hướng dẫn giải

Ta có: Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao= diện tích đáy × chiều cao.

Từ đó suy ra: chiều cao = thể tích : diện tích đáy.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Diện tích đáy bể là:

1,5 ⨯ 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của bể là:

1,44 : 1,8 = 0,8 (m)

Đáp số: 0,8m

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 162 Câu 3

Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H (như hình bên). Tính:

Giải vở bài tập Toán 5

a. Thể tích của hình lập phương H

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương H.

Hướng dẫn giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương H : 10 × 2 = 20cm.

- Tính thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

- Tính diện tích toàn phần = cạnh × cạnh × 6.

Bài giải

a. Cạnh của hình lập phương H là:

10 ⨯ 2 = 20 (cm)

Thể tích hình lập phương lớn:

20 ⨯ 20 ⨯ 20 = 8000 (cm3)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn:

20 ⨯ 20 ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Đáp số: a. 8000cm2

b. 2400cm2

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 162 Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần?

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 8 lần

Hướng dẫn giải:

- Tính độ dài cạnh của hình lập phương mới : 3 × 2 = 6cm.

- Tính thể tích mỗi hình lập phương theo công thức :

Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh

- Muốn tìm thể tích hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương ban đầu ta lấy thể tích hình lập phương mới chia cho hình lập phương ban đầu.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 5

Hướng dẫn

Thể tích hình lập phương cạnh 3cm là:

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3)

Thể tích hình lập phương cạnh 2 ⨯ 3cm là:

6 ⨯ 6 ⨯ 6 = 216 (cm3)

Thể tích gấp số lần là:

216 : 27 = 8 (lần)

Vậy khoanh vào đáp án D. 8 lần

Có thể giải theo cách khác

Coi cạnh hình lập phương là a ,ta có

Thể tích hình lập phương là a x a x a ​

Thể tích hình lập phương có cạnh gấp lên hai lần: a x 2 x a x 2 x a x2

Thể tích hình đó gấp lên số lần là:

a x 2 x a x 2 x a x 2 : a x a x a = 2 x 2 x 2 = 8 (lần)

Đáp số: 8 lần

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 163: Luyện tập chung

Trắc nghiệm luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Để tham khảo và luyện tập tài liệu lớp 5 khác, mời các em cùng xem thêm Lý thuyết Toán lớp 5Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình  hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học được tải nhiều nhất năm nay:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
378 127.654
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm