Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Với GeoGebra, bạn có thể vẽ đồ thị hàm số bằng GeoGebra một cách dễ dàng. Nếu muốn sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác các bạn cùng làm theo các hướng dẫn chi tiết của VnDoc sau đây nhé.

SỬ DỤNG GEOGEBRA ĐỂ VẼ HÌNH TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC

Thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác:

Bước 1: Chọn công cụ Polygon. Tạo một tam giác ABC tùy ý bằng cách click 3 lần vào Graphics View. Sau đó đóng tam giác lại bằng cách chọn lại điểm A lần nữa

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Bước 2: Kích hoạt công cụ Perpendicular Bisector. Sử dụng Perpendicular Bisector để tạo đường vuông góc với 2 cạnh của tam giác bằng cách chọn các phân đoạn liên tiếp

Gợi ý: Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong Special Lines Toolbox (Toolbox thứ 4 tính từ trái sang).

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Bước 3: Tạo giao điểm D của 2 đường phân giác

Gợi ý: Lựa chọn hai đường phân giác, hoặc click trực tiếp vào giao điểm.

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Bước 4: Tạo vòng tròn có tâm điểm D chạy qua một trong số các đỉnh của tam giác ABC

Gợi ý: Trước tiên, chọn điểm D, sau đó chọn điểm A, chẳng hạn như thế.

Cách sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác

Bước 5: Chọn công cụ Move và kéo các đỉnh của tam giác để kiểm tra xem tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác mà bạn tạo có chính xác hay không. Như vậy là bạn đã sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác thành công.

Đánh giá bài viết
6 1.001
Sắp xếp theo

    Hỏi đáp môn Toán

    Xem thêm