Toán lớp 5 trang 143: Luyện tập thời gian

Toán lớp 5 trang 143: Luyện tập thời gian bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh luyện tập ôn tập lại các dạng Toán cách tính thời gian đi được của một chuyển động đều; cách thực hành tính thời gian. Để học tốt môn Toán lớp 5 mà không cần sách giải, mời các em cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 142, 143 SGK Toán 5: Thời gian

Hướng dẫn giải bài Luyện tập thời gian (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 143). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Toán lớp 5 luyện tập trang 143 Bài 1

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

s (km)

261

78

165

96

v (km/giờ)

60

39

27,5

40

t (giờ)

Hướng dẫn giải

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Đáp án

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc, hay

Ta có:

;

;

.

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

s (km)

261

78

165

96

v (km/giờ)

60

39

27,5

40

t (giờ)

4,35

2

6

2,4

Toán lớp 5 luyện tập trang 143 Bài 2

Một con ốc sên bò với vận tốc 12 cm/ phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu?

Tóm tắt

Vận tốc: 12cm/ phút

Quãng đường: 1,08m

Thời gian: ? phút

Hướng dẫn giải

- Đổi đơn vị đo quãng đường sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Đáp án

Đổi 1,08m = 108 cm

Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường là:

108 : 12 = 9 phút

Đáp số: 9 phút

Toán lớp 5 luyện tập trang 143 Bài 3

Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96 km/ giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72 km.

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72km

Thời gian: ? giờ

Phương pháp giải

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

t = s : v

Đáp án

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:

72 : 96 = 0,75 (giờ)

0,75 giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút.

Toán lớp 5 luyện tập trang 143 Bài 4

Một con rái cá có thể bay được với vận tốc 420 m/ phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5 km.

Tóm tắt

Vận tốc: 420 m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ? phút

Hướng dẫn giải

- Đổi đơn vị đo của quãng đường sang đơn vị mét.

- Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Đáp án

Đổi 10,5km = 10500m

Thời gan để rái cá bơi được 10,5 km là:

10500 : 420 = 25 phút

Đáp số: 25 phút

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 144 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170km với vận tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi là:

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 11 giờ hay vận tốc của ô tô.

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

- Một số công thức cần nhớ:

+) Thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

+) Thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

+) Thời gian khởi hành = thời gian đến – thời gian đi – thời gian nghỉ (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đường dài 2km, một người chạy với vận tốc 8 m/giây. Hỏi người đó chạy quãng đường đó hết bao nhiêu giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian chạy của người đó là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và vận tốc, ví dụ quãng đường có đơn vị là km, vận tốc có đơn vị đo là km/giờ thì thời gian có đơn vị là giờ; …

- Đơn vị của quãng đường và vận tốc phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện được phép tính chia để tìm thời gian.

Ví dụ quãng đường có đơn vị làm, vận tốc có đơn vị là km/giờ, muốn tìm thời gian có đơn vị là giờ thì ta phải đổi quãng đường ra đơn vị là km rồi mới áp dụng quy tắc để tính thời gian; hoặc phải đổi vận tốc từ ra đơn vị km/giờ ra đơn vị là m/giây, hay m/phút, … từ đó áp dụng quy tắc sẽ tính được thời gian tương ứng có đơn vị giây hoặc phút.

Bài tập về Thời gian

Trắc nghiệm Thời gian

Đánh giá bài viết
1.469 434.736
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thảo Nguyễn
  Thảo Nguyễn

  Meo y chì gô ra san

  Thích Phản hồi 13/04/21
  • Minh Trần
   Minh Trần

   ????


   Thích Phản hồi 21/03/22
   • Nghi Hoang
    Nghi Hoang

    Thời gian mà ra thầy gan

    Thích Phản hồi 19:47 12/03
    • Dũng Đoan
     Dũng Đoan

     Rái cá bảy đc:))

     Thích Phản hồi 20:14 22/03

     Giải bài tập Toán lớp 5

     Xem thêm