Vở bài tập Toán lớp 5 bài 84 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm

Giải vở bài tập Toán 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm đầy đủ lời giải cho từng câu hỏi trang 103. Lời giải vở bài tập Toán 5 tập 1 sẽ giúp các em hiểu được cách tính tỉ số phần trăm của hai số; ôn các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm; kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện tính tỉ số phần trăm.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi

Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 84 Câu 1

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm giữa số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học của một xã. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính rồi viết kết quả vào cột đó.

Năm

Số em đi học

Tổng số

Tỉ số phần trăm

2010

613

618

2011

615

620

2012

617

619

2013

616

618

Phương pháp giải:

Tính tỉ số phần trăm của số trẻ em đi học và tổng số trẻ em đến tuổi đi học năm 2010 ta lần lượt ấn các phím :

6 1 3 : 6 1 8 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 0.9919093851. Ta chỉ lấy kết quả có 4 chữ số ở phần thập phân, tức là lấy 0,9919.

0,9919 = 99,19% . Ta ghi kết quả vào bảng.

Làm tương tự với các câu khác. Tính theo thứ tự ở ví dụ trên.

Đáp án

Năm

Số em đi học

Tổng số

Tỉ số phần trăm

2010

613

618

99,19%

2011

615

620

99,193%

2012

617

619

99,68%

2013

616

618

99,67%

Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 84 Câu 2

Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt và lạc vỏ là 65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau (theo mẫu)

Lạc vỏ (kg)

100

95

90

85

80

Hạt lạc (kg)

65

Phương pháp giải:

Tính 65% của 100kg ta lần lượt ấn các phím: 1 0 0 x 6 5 % = .

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 6 5. Ta ghi kết quả vào bảng.

Làm tương tự với các câu khác.

Đáp án

Sử dụng máy tính bỏ túi ta được kết quả như sau:

Lạc vỏ (kg)

100

95

90

85

80

Hạt lạc (kg)

65

61,75

58,5

55,25

52

Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 84 Câu 3

Với lãi suất tiết kiệm 0,5%/một tháng, cần gửi bao nhiêu đồng để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 20 000 đồng

b) 40 000 đồng

c) 60 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Phương pháp giải:

Theo đề bài, số tiền lãi bằng 0,5% số tiền vốn. Để tính số tiền vốn ta lấy số tiền lãi chia cho 0,5%.

Sử dụng máy tín bỏ túi ta lần lượt ấn các phím 2 0 0 0 0 : 0 . 5 % =

Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 4000000. Ta ghi kết quả vào bảng.

Làm tương tự với các câu khác.

Đáp án

Bài giải

Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 20 000 đồng:

20 000 : 0,5 x 100 = 4 000 000 (đồng)

Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 40 000 đồng:

40 000 : 0,5 x 100 = 8 000 000 (đồng)

Số tiền cần gửi để cuối tháng nhận được số tiền 60 000 đồng:

60 000 : 0,5 x 100 = 12 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 4 000 000 đồng

b) 8 000 000 đồng

c) 12 000 000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 85: Hình tam giác

.............

Giải vở bài tập Toán 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng Toán về số thập phân, tỉ số phần trăm, cách tính tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm, cách tính và làm toán trên máy tính bỏ túi, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 2.

Bài tập Toán lớp 5 bài 84 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 103. Lời giải bao gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Bài tập về tỉ số phần trăm

Đánh giá bài viết
359 127.472
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán 5

    Xem thêm