Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 132 Quãng đường

Giải vở bài tập Toán 5 bài 132: Quãng đường trang 63, 64 là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách tính quãng đường đi được của một chuyển động đều; cách thực hành tính quãng đường. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5 bài 132 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 63, 64. Lời giải bao gồm các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 1

Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

Hướng dẫn giải

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

t: 3 giờ, v: 45,6 km/giờ

s: ? km

Bài giải

Quãng đường ô tô đã đi là:

46,5 ⨯ 3 = 139,5 (km)

Đáp số: 139,5 km

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 2

Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ.

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

t: 1 giờ 45 phút

v: 36 km/giờ

s: ? km

Bài giải

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là:

36 ⨯ 1,75 = 63 (km)

Đáp số: 63 km

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 3

Vận tốc của một máy bay là 800 km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.

Hướng dẫn giải

- Đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ.

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

v: 800 km/giờ

t: 2 giờ 15 phút

s: ? km

Bài giải

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường bay của máy bay là:

800 ⨯ 2,25 = 1800 (km)

Đáp số: 1800km

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 4

Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

Phương pháp giải:

 • Tìm thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ = thời gian lúc đến địa điểm trả hàng - thời gian khởi hành.
 • Tìm thời gian ô tô đã đi không tính thời gian nghỉ = thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ – thời gian nghỉ ăn trưa.
 • Tìm quãng đường ta lấy vận tốc của ô tô nhân với thời gian ô tô đã đi không tính thời gian nghỉ.

Bài giải

45 phút = 0,75 giờ

Thời gian ô tô tới địa điểm trả hàng là:

17 giờ - 6 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút = 10,5 giờ

Thời gian thực ô tô đi là:

10,5 giờ - 0,75 giờ = 9,75 giờ

Quãng đường ô tô đi được là:

42 ⨯ 9,75 = 409,5 (km)

Đáp số: 409,5km

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 133: Luyện tập Quãng đường

Lý thuyết Quãng đường

Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có: s = v x t

b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

Lưu ý:

- Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn vị của vận tốc và thời gian, ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường có đơn vị là km; …

- Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 5: Quãng đường

Bài tập Quãng đường

Vận dụng: Bài tập quãng đường

Bài 1: Một ô tô đi với vận tốc 54 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô trong 1 giờ 45 phút km?

Bài 2: Một con thỏ chạy với vận tốc 3m/giây. Tính quãng đường con thỏ chạy được trong 2,25 phút?

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 52 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 8 giờ và đến B lúc 10 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB? (biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút)

Bài giải:

Bài 1

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường ô tô đó đi được là:

54 × 1,75 = 94,5 (km)

Đáp số: 94,5 km

Bài 2:

Đổi 2,25 phút = 135 giây

Quãng đường con thỏ chạy được là:

3 × 135 = 405 (m)

Đáp số: 405m.

Bài 3:

Nếu không tính thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là:

10 giờ 30 phút − 8 giờ − 15 phút = 2 giờ 15 phút

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

52 × 2,25 = 117 (km)

Đáp số: 108km.

Trắc nghiệm Quãng đường

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1.035
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trí Việt An
  Trí Việt An

  k

  Thích Phản hồi 21/03/22
  • Trí Việt An
   Trí Việt An

   ____             ____
             

                 |

   Thích Phản hồi 21/03/22
   • Trí Việt An
    Trí Việt An

    ( | )

           |

    ( | )

    Thích Phản hồi 21/03/22

    Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

    Xem thêm