Lý thuyết Phép trừ hai số thập phân

Lý thuyết phép trừ hai số thập phân lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán trừ số thập phân kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5.

Lý thuyết Phép trừ hai số thập phân

Phép trừ hai số thập phân - Toán 5

Quy tắc: Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

4,98 - 2,41

37,25 - 13,68

Cách giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Phép trừ hai số thập phân

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: 50,2 - 36,45

Cách giải:

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Phép trừ hai số thập phân

50,2 - 36,45 = 13, 75

Ví dụ 3: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 - 1,84 = ? m

Ta có: 4,29m = 429 cm

1,84m = 184 cm

Phép trừ hai số thập phân

Vậy: 4,29 - 1,84 = 2,45 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Phép trừ hai số thập phân

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Ví dụ 4: 45,8 - 19,26 = ?

Phép trừ hai số thập phân

Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như số tự nhiên.

Bài tập về phép trừ số thập phân

Trắc nghiệm Phép trừ hai số thập phân

>> Xem đầy đủ: Trắc nghiệm Trừ hai số thập phân

Đánh giá bài viết
25 13.038
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm