Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Bài 1. Viết các số sau:

a) Năm và bảy phần mười

b) Một trăm hai mươi ba phần một nghìn

c) Không phẩy bảy mươi ba

d) Năm mươi lăm phẩy tám

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) 7\frac{3}{13} đọc là:............

b) 71,52 đọc là:….

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 24,8 + 18,24

b) 93 – 12,6

c) 42,83 x 24

d) 45,95 : 2,5

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 7 trong số 278,05 là:

A. 700

B. 70

C. 7

D. 7/10

b) 5,3 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

c) Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

A. 6,8 %

B. 0,68%

C. 68%

D. 680%

d) 5dm26cm2 = ….dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,6

B. 5,60

C. 5,06

D. 5,006

Bài 5. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18,7….17,8

b) 3,05 …..3,050

c) 47,06 …. 47,6

d) 1,007 ….1,07

Bài 6. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 49km và trong 5 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài 7. Một hình tam giác có diện tích là 216cm2, chiều cao là 18cm. Tính độ dài cạnh đáy của tam giác đó.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 2.

a) Bảy và bảy phần mười hai

b) Bảy mươi mốt phẩy năm mươi hai

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 4.

a. B

b. A

c. C

d. C

Bài 5.

a) >

b) =

c) <

d) >

Bài 6.

Số km ô tô đi trong 3 giờ đầu là:

49 x 3 = 147 (km)

Số km ô tô đi trong 5 giờ sau là:

45 x 5 = 225 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

(147 + 225) : (3 +5) = 46,5 (km)

Đáp số: 46,5 km

Bài 7.

Độ dài đáy của tam giác đó là:

216 x 2 : 18 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Đánh giá bài viết
31 12.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm