Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1. Viết các số sau:

a) Bốn mươi ba phần mười:

b) Bảy và mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy ba mươi bảy:

d) Hai mươi phẩy mười một:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) 23/100 đọc là: ……….

b) 101,308 đọc là: ….

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 25,317 có giá trị là:

A. 3

B. 30

C.3/10

D.3/100

b) 509/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59

B. 5,9

C. 5,09

D. 5,009

c) Số bé nhất trong các số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485

B. 7,458

C. 7,548

D. 7,584

d) 3dm2 8cm2 =……..dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38

B. 3,08

C. 3,8

D. 3,008

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83

b) 92,5 – 8,76

c) 4,29 x 3,7

d) 114,21 : 2,7

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ

b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2

d) 12m2 6dm2 = 12,06 dm2

Bài 6. Tùng có 38 viên bi gồm hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó có 13 viên bi đỏ. Tìm tỉ số phần trăm số bị đỏ và bi xanh của Tùng.

Bài 7. Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 2.

a) Hai mươi ba phần một trăm

b) Một trăm linh một phẩy ba trăm linh tám.

Bài 3.

a. C

b. C

c. B

d. B

Bài 4.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5.

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

Bài 6.

Số bi xanh là:

38 – 13 = 25 (viên)

Tỉ số phần trăm số bi đổ và số bi xanh là:

13 : 25 = 0,52

0,52 = 52%

Đáp số: 52 %

Bài 7.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

24 x 3/4 = 18 (cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

24 x 18 : 2= 216 (cm2)

Đáp số: 216 cm2

Đánh giá bài viết
90 23.789
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm