Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tân Tuyến, An Giang năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1:
100
9
3
viết dưới dạng số thập phân là: (0,5điểm)
A. 3,09
B. 3,900
C. 3,009
D. 3,90
Bài 2: Hỗn số
5
2
3
được chuyển thành phân số là ? (0,5điểm)
A.
5
17
B.
C.
5
6
D.
17
5
Bài 3: Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?: (0,5điểm)
A.
1000
5
B.
10
5
C.
100
5
D.
10000
5
Bài 4: Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là: (0,5điểm)
A. 9,002
B. 9,02
C. 9,200
D. 9,2
Bài 5: 7cm
2
9mm
2
= ..............cm
2
số thích hợp viết vào chỗ chấm: (0,5điểm)
A. 79
B.790
C. 7,09
D. 7900
Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5điểm)
A. 80 m
B. 70 m
C. 90 m
D. 60 m
Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (0,5 điểm)
a)
17
4
… 1
b)
10
3
....
5
2
Bài 8: Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới: (0,5 điểm)
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN
LỚP: 5...
HỌ VÀ TÊN:………………………………
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian: 35 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Diện tích của khu đất đó là :
A. 1 ha 250m
B. 1 km
2
C. 10 ha
400m
PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1. Tính:
a)
8
7
6
5
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
b) 1 _ 1 .....................................................................................................................
5 6 .....................................................................................................................
1 2 ........................................................................................................
c) 2 x 2 .......................................................................................................
4 5 ........................................................................................................
1 1 .........................................................................................................
d) 1 : 1 ...................................................................................................
5 3 .......................................................................................................
Câu 2: Người ta cấy lúa trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 250m, chiều rộng bằng
5
3
chiều
dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng, trung bình cứ 100 m
2
thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu
hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
Câu 3.Tính nhanh:
2017 x 8 + 2 x 2017 =
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Bài
1
2
3
4
5
6
Khoanh đúng
A
A
C
B
C
C
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (0,5 điểm)
a)
17
4
< 1
b)
10
3
<
5
2
Câu 8: C (0,5 điểm)
PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 : 2đ ( mỗi ý đúng 0,5đ )
40 42 82 41 6 5 1
a) = + = = b) = - =
48 48 48 24 30 30 30
9 12 108 27 6 4 18 9
c) = x ` = = d) = : = =
4 5 20 5 5 3 20 10
Câu 2:
Bài giải
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
60 x
3
5
= 100 (m)
a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
100 x 60 = 6000 (m
2
)
Số ngô người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:
(6000 : 100) x 30 = 1800 (kg)
1800 kg = 18 tạ.
Đáp số 18 tạ ngô
Câu 3.Tính nhanh:
2017 x 8 + 2 x 2017
2017 x (8 + 2) =
2017 x 10 = 20170

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tân Tuyến, An Giang năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Toán cho các em học sinh.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22, đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
28 2.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm