Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hoàng Diệu năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 GIỮA KÌ I
NĂM HỌC: 2018 -2019
Mạch kiến thức,
kỹ năng
Số câu
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
SỐ HỌC:
Hốn số đọc, viết so
sánh số thập phân..
Số câu
1
2
1
1
5
Số điểm
1,0
2,0
1,0
1,0
5,0
Câu số
1
4,5
7
10
ĐẠI
LƯỢNG:
Viết số đo độ dài,
khối lượng dưới
dạng số thập phân.
Số câu
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
Câu số
2
6
Hình học
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Câu số
3
Giải bài toán
lời văn:
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Câu số
8
9
Tổng
Số câu
3
3
2
1
8
Số điểm
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
8,0
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường: Tiểu học Hoàng Diệu
Lớp: ……...................................
Họ tên: ………………….
KIỂM TRA GIỮA HỌC I
Môn: Toán lớp 5
NĂM HỌC: 2018 - 2019
A PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: ( M1) 1 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng:
Số thập phân 3,062. Chữ số 6 phần thập phân giá trị là:
A. 6 Phần mười B. 6 Phần trăm C. 6 chục D. 6 đơn vị
Bài 2( 1 điểm): (M1)
Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng:
5 tạ =….tấn. S thích hợp để điền vào dấu chấm là:
A. 5 B. 50 C. 0,5 D. 0,05
Bài 3: Chiều i 10 m, chiều rộng 5m. Chu vi của một hình chữ nhật là.
(1 điểm) (M1)
A. 15 m
B. 51 m
C. 30 m
D. 40 m
Bài 4 : ( 1 điểm): (M2)
Khoanh vào ch đặt trước câu trả lời đúng:
Hỗn số 9 được viết ới dạng phân số là:
A.
B.
C.
D.
Bài 5 (1 điểm) M2 Trong các số thập phân: 0,023 ; 0,23; 0,32; 0,302
số thập phân nhất :
A. 0,023 B. 0,23 C. 0,32 D. 0,302
Câu 6 : ( M2) 1 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng:
1050m = ……...km. Số thích hợp để điền vào dấu chấm là:
A. 1,005 B. 1,500 C. 1,050 D. 100,5
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7 : (M3) 1 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước u trả lời đúng:
Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội
đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
A. 375 cây B.4500 cây C. 450 cây D. 405 cây
Phần tự luận.
Câu 9: (M) 2 điểm
Một thửa ruộng chiều dài 100 m, gấp đôi chiều rộng. Biết rằng c 100 m
2
đất thì
thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
Câu 10: ( M4) 1 điểm
Viết phân số thành tổng của 3 phân số tử số 1 mẫu số khác nhau.
ĐÁP ÁN N TOÁN LỚP 5
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
Câu 1: B 1,0 đ Câu 2 : C 1,0 đ
Câu 3: C 1,0 đ Câu 4: D 1,0 đ
Câu 5: A 1,0 đ Câu 6: C 1,0 đ
Câu 7: B 1,0 đ
II/ PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 9: 2 điểm
Bài giải:
Chiều rộng của thửa ruộng
100 : 2 = 50 (m)
Diện tích của thửa ruộng là.
100 x 50 = 5 000 ( m
2
)
Số thóc thu được từ thửa ruộng đó :
(5 000 : 100) x 50 = 2 500 (kg )
Đổi 2 500 kg = 2,5 tấn

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hoàng Diệu năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng làm bài môn Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm (7 câu) và Tự luận (2 câu) cho các em học sinh tham khảo, luyện tập.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 5 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 5 SGK Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.450
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm