Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Phước Vân năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2018- 2019

Ngày:   
  
Môn: 

Thời gian:  

    
 
  

Đề kiểm tra :
Câu 1 (M 1 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
                
       
Câu 2 (M 1 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
 


       
      
Câu 3 (M 2 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
       
      
Câu 4 (M 2 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:



       
 

 
Câu 5 (M 3 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
             




  

Câu 6 (M 3 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
     
  
 


 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7 (M3 - 1 điểm)
    
  x
  
x 
Câu 8 (M4 - 1 điểm)
      

 

   
Câu 9 (M4 - 1 điểm)
                   
  
 
Câu 10 (M 4 - 1 điểm)
                 
     
 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 5
Câu 1 (M 1 - 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
                
  B. 17,053    
Câu 2 (M 1 - 1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
 


       
A. 5,92     
Câu 3 (M 2 - 1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
       
      D.6,12
Câu 4 (M 2 - 1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:



       
 

 
Câu 5 (M 3 - 1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
             
A.


  

Câu 6 (M 3 - 1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng:
     
  
A. 75000 m
2


 
Câu 7 (M 3 - 1 điểm)
    
  x
  
x 
  
  
   
 
Câu 8 (M 4 - 1 điểm)
      

 
3,15 m
2
    5270 kg 
Câu 9 (M 4 - 1 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Phước Vân năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng làm bài môn Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm (6 câu) và Tự luận (4 câu) cho các em học sinh tham khảo, luyện tập.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 5 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 5 SGK Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 5.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm