Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo giúp các em học sinh nắm được các dạng bài ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 lớp 5 sắp tới. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề cho các em học sinh đúng chuẩn theo TT 22.

Trường: ……………………………......

Lớp: …….................................................

Họ và tên: ………………….……………

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán lớp 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Thời gian 40 phút (không kể thời gian phát đề)

1. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 3\frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09 C. 3,009 D. 3,90

b. Hỗn số 3\frac{2}{5} được chuyển thành phân số là?

A. \frac{17}{5} B. \frac{15}{5} C. \frac{6}{5} D. \frac{5}{17}

2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?

A. \frac{5}{1000} B. \frac{5}{10} C. \frac{5}{100} D. \frac{5}{10000}

b. Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:

A. 9,200 B. 9,2 C. 9,002 D. 9,02

3. Tính: (1đ)

a). \frac{1}{5}+\frac{2}{5} = ------- = ---- b) 3\ \times\frac{1}{2} = ------- = ----

4. Tính: (1đ)

a) 1-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right) = ------ = ----- b) 1\frac{1}{5}:\ 1\frac{1}{2} = ------ = -----

5. Tính giá trị của biểu thức: (1 đ) \frac{3}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{6} = .......................... = ............

6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 3m 4dm = .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34 B. 3,4 C. 34 D. 340

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = ........ kg là:

A. 34,7 B. 3,47 C. 0,347 D. 0,0347

7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 5000m2 = .......... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,5 B. 5 C. 50 D. 500

b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:

A. 11,20 km B. 11200m C. 11km 20m D. 1120m

8. Bài toán: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải? (1đ)

9. Bài toán: Hiệu của hai số là 210. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó.

>> Tham khảo: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 theo Thông tư 22 năm 2017 - 2018

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán giữa học kì 1 lớp 5

1. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: a) (B), b) (A)

2. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: a) (C), b) (D)

3, 4 Tính: (2đ) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

3a). \frac{1}{5}+\frac{2}{5} = \frac{1+2}{5}=\frac{3}{5} 3b) 3\ \times\frac{1}{2} = \frac{3\times1}{2}=\frac{3}{2}

4a) 1-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right) = 1\ -\left(\frac{12}{18}+\frac{3}{18}\right)=1-\frac{15}{18}=\frac{3}{18}

4b) 1\frac{1}{5}:\ 1\frac{1}{2} = \frac{6}{5}:\ \frac{3}{2}=\frac{12}{15}

5. Tính đúng giá trị của biểu thức: (1 đ)

\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{1}{6} = \frac{3}{5}+\frac{2}{30}=\frac{20}{30}=\frac{2}{3}

6. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: a) ( B), b) (C)

7. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: a) (A), b) (C)

8. Bài toán: (1đ) Bài giải

60 bộ quần áo gấp 30 bộ quần áo số lần là:

60 : 30 = 2 (lần) (0,5đ)

May 60 bộ quần áo như thế thì cần số mét vải là:

75 x 2 = 150 (m) (0,5đ)

Đáp số: 150 mét vải

9. Bài toán (1 đ) Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

5 - 2 = 3 (phần) (0,25đ)

Số thứ nhất là:

210 : 3 x 2 = 140 (0,5 đ)

Số thứ hai là:

210 + 140 = 350 (0,25đ)

Đáp số: Số thứ nhất: 140

Số thứ hai: 350

10. Bài toán: (1đ)

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là: (0,25 đ)

180 : 2 = 90 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (0,25 đ)

(90 – 20) : 2 = 35 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: (0,25 đ)

35 + 20 = 55 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

55 x 35 = 1925 (m2) (0,25 đ)

Đáp số: 1925 m2

Bài 8, 9, 10 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.

Phụ ghi: Làm tròn điểm VD: 5,5 = 6

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 năm 2018 - 2019

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kỹ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân.

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tính giá trị của biểu thức .

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Đo độ dài, khối lượng và diện tích.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ . Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

Giải bài toán có nội dung hình học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

1

1

1

3

1

4

6

Số điểm

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

4,0

6,0

Đánh giá bài viết
152 53.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm