Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 xã Định An, Kiên Giang năm học 2018 - 2019

VnDoc.com - í
.



Em hãy 5,6,7,8,9
Bài 1:  
2
3
5
: (0,5 
A.
17
5
B.
15
5
C.
D.
5
17
Bài 2: a) 9042,54 là :
A. 54
B. 904254
C. 9042
D. 9042,54
b) 9042,54 (0,5 

B. 


Bài 3: 7cm
2
90mm
2
= ..............cm
2
: (0,5 
A. 79
B.7,9
C. 790
D. 7900
Bài 4: 
5
4

2
1
(1 
A.
7
5
m
B.
7
10
m
C.
5
13
m
D.
10
13
m
Bài 5  m: (2 
a) 3,025 ... 2,075
b) 56,009 ... 56
c) 42dm4cm ... 424cm
d) 9,01kg ... 9010g
Bài 6: a.
40
32
; b.
20
5
(0,5 
a) b)


Môn: Toán



5/
VnDoc.com - í
Bài 7: 
18
5
;
3
4
;
6
5
(1 
A.
18
5
;
6
5
;
3
4
B.
3
4
;
18
5
;
6
5
C.
18
5
;
3
4
;
6
5
D.
3
4
;
6
5
;
18
5
Bài 8: áo   áo
 ì êu mé(1,5 

Bài 9: ìà éài 20 m. Tíníình
? (2

VnDoc.com - í









4

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL




2
1
1
1
3
2


1,5
0,5
1
2
2,5
2,5





1
1


0,5
0,5




1
1


1
1



1
1
2


1,5
2
3,5


2
1
3
1
1
1
5
4


1,5
0,5
2,5
2
1,5
2
4
6

U

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 xã Định An, Kiên Giang năm học 2018 - 2019 có đáp án và ma trận đề kiểm tra đi kèm, được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22, đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 5.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm