Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Quế Phong năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn Toán 5. Thời gian làm bài 40 phút
Họ tên:…………………………… Lớp 5...Trường Tiểu học Quế Phong
Điểm
Họ tên GV chấm
..............................................
Lời nhận xét của giáo viên
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Chữ số 5 trong số 162,57 thuộc hàng nào g trị là bao nhiêu? (1đ)
A. Hàng đơn vị giá trị
10
5
B. Hàng phần mười g trị
100
5
C. Hàng phần mười g trị
10
5
D. Hàng phần trăm có giá trị
10
5
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Thửa ruộng thứ nhất thu được 780 kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu được 1 tấn 42 kg
thóc. Cả hai thửa ruộng thu được số ki - lô- gam thóc là: (1đ)
A. 1822 kg
B. 922 kg
D. 11200 kg
Bài 3. Tính : (1đ)
a. 5
10
2
+ 7
10
1
b.
9
8
:
7
3
Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. (1đ)
a. 4km 75m = ………………..km
b. 2ha 145m
2
=………………….ha
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Cho: 18,987 = 18 + 0,9 + ... + 0,007. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm :
(1đ)
A. 8
B. 0,8
C. 0,08
D. 0,008
Bài 6. Tuổi mẹ hơn tuổi con 28 tuổi. Biết năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con .
Tuổi của mẹ hiện nay là: (1đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 42 tuổi
B. 14 tuổi
C. 28 tuổi
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính
diện tích mảnh vườn đó. (1đ)
Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Số thập phân ba mươi lăm đơn vị, tám phần mười, một phần trăm viết là: (1đ)
A. 35,81
B. 35,18
Bài 9. Một lớp học
8
3
số học sinh học sinh giỏi,
2
1
số học sinh học sinh khá,
còn lại học sinh trung bình. Hỏi lớp học đó bao nhiêu học sinh, biết rằng số
học sinh trung bình của lớp học đó 4 bạn? (1đ)
Bài 10. Tính bằng cách thuận tiện :
31
2
x
+
53
2
x
+
75
2
x
+
97
2
x
+
119
2
x
(1đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi giữa học 1 môn toán lớp 5
Bài 1: Chọn C
Bài 2 : Chọn A
Bài 3 : a.
10
123
b.
27
56
Bài 4 : a. 4075 b. 20145
Bài 5 : Chọn C.
Bài 6 : Chọn A
Bài 7 :
Nửa chu vi của mảnh đất là:
120 : 2 = 60 (m)
Chiều dài mảnh đất là:
(60 + 10) : 2 = 35 (m)
Chiều rông mảnh đất
35 10 = 25 (m)
Diện tích mảnh đất là:
35 x 25 = 875 (m
2
)
Đáp số: 875 m
2
Bài 8 : Chọn A
Bài 9 : Phân số chỉ số học sinh trung bình là:
1 - (
8
3
+
2
1
) =
8
1
Lớp học đó số học sinh là:
4 :
8
1
= 32 (học sinh)
Đáp số: 32 học sinh
Bài 10:
31
2
x
+
53
2
x
+
75
2
x
+
97
2
x
+
119
2
x
= 1 -
3
1
+
3
1
-
5
1
+
5
1
-
7
1
+
7
1
-
9
1
+
9
1
-
11
1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Phước Vân năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng làm bài môn Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 5 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 5 SGK Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 2.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm