Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Mỹ Xuyên 1, Sóc Trăng năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là ?: (0,5 điểm)
A. 24,18
B. 24,108
C. 24,018
D. 24,0108
Bài 2: Phân số
100
65
viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)
A. 0,065
B. 0,65
C. 6,05
D. 6,5
Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là :(0,5điểm)
A. 54
B. 194254
C. 1942
D. 1924,54
Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? (0,5 điểm)
A. Phần triệu
B. Phần trăm
C. Phần mười
D. Phần nghìn
Bài 5: 7cm
2
9mm
2
= ..............cm
2
số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
A. 79
B.790
C. 7,09
D. 7900
Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5 điểm)
A. 80 m
B. 70 m
C. 90 m
D. 60 m
Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)
a)
… 1
b)
10
3
....
5
2
c) 3,125 ... 2,075
d) 56,9 ... 56
Thứ…………., ngày … tháng … năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Toán
Thời gian: 40 Phút
Năm học: 2018 2019
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Xuyên
Trường Tiểu học Mỹ Xuyên 1
Họ và Tên:………………………………….……………
Lớp: 5
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
e) 42dm4cm ... 424cm
h) 9kg ... 9000g
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = ……………kg b) 5000m
2
= ……….ha
Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)
34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12
ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (2điểm)
Bài giải
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Bài
1
2
3
4
5
6
Khoanh đúng
A
B
C
C
C
C
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)
a)
< 1
b)
10
3
<
5
2
c) 3,125 > 2,075
d) 56,9 > 56
e) 42dm4cm = 424dm
h) 9kg = 9000g
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = 1500 kg b) 5000m
2
= 0,5ha
Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)
34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12
ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?(2 điểm)
Bài giải
12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)
12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)
Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)
1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)
Đáp số: 4500 cây thông. (0,25đ)
Lưu ý: Học sinh làm:
Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)
1500 : 4 = 375 (cây) (0,25đ)
Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ )
375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)
Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Mỹ Xuyên 1, Sóc Trăng năm học 2018 - 2019 có đáp án đi kèm, được VnDoc.com sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22, đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
22 5.125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm