Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm học 2017 - 2018 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Khoanh tròn vào ý em cho là đúng.

Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 82,374 có giá trị là: M1

A. 7

B.0,7

C.0,07

D.70

Câu 2: Kết quả của phép tính 58,2 + 24,3 là: M1

A. 82,5

B. 8,25

C. 825

D. 85,2

Câu 3. Kết quả của phép tính 72,1 – 30,4 là: M1

A. 4,17

B. 41,7

C. 417

D. 47,1

Câu 4. Kết quả của phép tính 25,8 x 3,5 là: M1

A. 90,30

B.9,030

C. 903,0

D. 9030

Câu 5. Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: M1

A. (a + b) x 2

B. a x b

C. a x b x 2

D. a + b x 2

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 6. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) M2

a. 7m2 5dm2 = . . . . . m2

Câu 7: Tính. (1 điểm) M4

(75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

Câu 8: (3 điểm) Một thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy là 28,8 m, chiều cao là 12,5m.

a/ Tính diện tích hình tam giác.

b/ Biết rằng cứ 100m2 thì thu được 65,8 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc? Bao nhiêu tấn thóc? M3

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

I. Trắc nghiệm: 5 điểm.

Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm. Kết quả là:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

A

B

A

B

II. Tự luận: 5 điểm

Câu 6. 1 điểm

a. 7m2 5dm2 = 7,05 m2

Câu 7: Tính. (1 điểm)

(75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

= 53,9 : 4 + 22,82 x 2 (0,25 đ)

= 13,475 + 45,64 (0,5 đ)

= 59,115 (0,25đ)

Câu 8: 3 điểm.

Giải

Diện tích thửa ruộng hình tam giác là: 0,25đ

( 28,8 x 12,5) : 2 = 1800 (m2) 1 đ

Số ki lô gam thóc thu được trên thửa ruộng đó là: 0,5đ

(1800 : 100) x 65, 8 = 1184,4 (kg) = 1,1844 (tấn) 1đ

Đáp số: 1184,4 kg 0,25đ

Đánh giá bài viết
20 4.406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm