Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 9 trong số 3,009 là:

A. 1000

B. 100

C. 9/1000

D. 9/100

b) 73,85 < 73,…5

Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0

B. 1

C. 8

D. 9

c) 4,32 tấn = …kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 43,2

B.432

C.4320

D. 43200

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 73,5 + 12,6

b) 79,6 - 5,73

c)2,78 x 3,7

d) 29,5 : 3,64

Bài 3. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

a) 25,7+ 0,4 = 26,1 ▭

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

c) 8m2 7dm2 = 8,7m2

d) 30 – 2,4 = 27,6 ▭

Bài 4. Hai khu đất có tổng diện tích là 4,5 ha. Khu đất thứ nhất có diện tích bằng khu đất thứ hai. Hỏi mỗi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông.

Bài 5. Tính giá trị biểu thức:

67,49: 17 + 32,45 : 2,5

Bài 6. Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích tam giác ABM.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a. C

b. D

c. C

Bài 2.

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 4.

Đổi 4,5 ha = 45000 m2

Sơ đồ

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

4+5 =9 (phần)

Diện tích khu đất thứ nhất là:

45000 : 9 x 4 = 20 000 (m2)

Diện tích khu đất thứ hai là:

45 000 – 20 000 = 25 000 (m2)

Đáp số: Khu đất thứ nhất: 20 000 m2

Khu đất thứ hai: 25 000 m2

Bài 5.

67,49: 17 + 32,45 : 2,5 = 3,97 + 12,98 = 16,95

Bài 6.

Vẽ đường cao AH xuống cạnh BC, đường cao AH cũng là chiều cao của tam giác AMC.

Vậy chiều cao AH là: 7 x 2 : 3 = 4 (cm)

Diện tích tam giác ABM là:

6 x 4 : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2

Đánh giá bài viết
63 15.218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm