Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Cộng, trừ số thập phân

Trắc nghiệm Toán lớp 5 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 5 tham khảo bài test Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Cộng, trừ số thập phân trên trang VnDoc.com nhằm ôn tập, hệ thống lại kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập về Cộng, trừ số thập phân. Hi vọng thông qua 20 bài tập này các em sẽ thành thạo và nắm vững kiến thức về số thập phân. Chúc các em làm bài tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Đặt tính ra nháp rồi điền kết quả phép tính: 46,5 + 3,4 = .............
  49,9
 • Câu 2:
  Tính: 467,38 + 16,031 = ..............
  483,411
 • Câu 3:
  Tìm x, biết: x - 16,7 = 43,7
 • Câu 4:
  Tìm x, biết: x - 189,003 = 12,75
 • Câu 5:
  Kho thứ nhất có 183 tạ gạo, kho thứ hai có ít hơn kho thứ nhất 25 tạ gạo. Hỏi cả hai kho có tất cả bao nhiêu tấn gạo?
 • Câu 6:
  Tính: 234,15 + 17,36 + 462,017 = ............
  713,527
 • Câu 7:
  Tính: 19,06 + 41,23 + 35,18 = ................
  95,47
 • Câu 8:
  Một người đi từ tỉnh A đến tỉnh B, sau khi đi tàu được 34,18km người đó đi xe khách tiếp 16,5km. Hỏi quãng đường người đó đi dài bao nhiêu km?
 • Câu 9:
  Tính: 765,23 - 19,86 = ..............
  745,37
 • Câu 10:
  Tìm x, biết: x + 37,85 = 192,03
 • Câu 11:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 345kg + 234,98kg + 19,6kg = ................... kg.
  599,58 599,58kg
 • Câu 12:
  Tìm x, biết: 841,7 - x = 129,9
 • Câu 13:
  Một buổi sáng cửa hàng bán được 45,8kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 5,35kg. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
 • Câu 14:
  Có một cái ao ở giữa một khu đất, diện tích cái ao là 30,6m2, và nhỏ hơn diện tích của cả khu đất 45,57m2. Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu m2?
 • Câu 15:
  Tính tổng sau: 167,34m+ 98,75m2 + 83,16m2 =  ...............m2.
  349,25
 • Câu 16:
  Từ một tấm vải dài 358m, người ta cắt ra làm hai tấm nhỏ hơn trong đó có một tấm dài 123,8m. Tính độ dài của tấm vải còn lại?
 • Câu 17:
  Theo kế hoạch, một đội công nhân phải đắp 237,18m đê trong 5 ngày. 3 ngày đầu đội công nhân đắp được 152,6m. Hỏi để hoàn thành theo đúng kế hoạch thì 2 ngày còn lại đội công nhân phải đắp bao nhiêu mét đường nữa?
 • Câu 18:
  Một thửa ruộng hình tam giác có các cạnh lần lượt là: 15,7m; 23,8m và 19,6m. Tính chu vi của thửa ruộng đó?
  Trả lời:
  Chu vi của thửa ruộng đó là: ............m.
  59,1 59,1m
 • Câu 19:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được kết quả đúng:
  7865,129km + 467,36km = .................km.
  8332,489
 • Câu 20:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
  27,37kg - 13,94kg = ............. kg.
  13,43
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
77 8.138
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm