Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Số thập phân

Bài tập Toán lớp 5 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 5 và quý thầy cô tham khảo bài test Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Số thập phân dưới đây của chúng tôi để ôn tập và rèn luyện kiến thức về Số thập phân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi, đề kiểm tra. Hi vọng bài trắc nghiệm số thập phân lớp 5 này sẽ là một tài liệu hữu ích đối với quý thầy cô và các em.

Tài liệu liên quan:

 • Câu 1:
  Viết số thập phân: Tám phẩy không sáu.
 • Câu 2:
  Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 30mm = .........m.
 • Câu 3:
  Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 7dm = ........m.
 • Câu 4:
  Viết số đo 5g dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam?
 • Câu 4:
  Một vườn hoa quả có diện tích 850m2, hỏi diện tích của vườn hoa quả đó là bao nhiêu hecta?
 • Câu 6:
  Số thập phân nào phù hợp với hình sau:
 • Câu 7:
  Viết số thập phân có cách đọc sau: Hai mươi bảy phẩy không ba.
  27,03
 • Câu 8:
  Chữ số 6 trong số thập phân 29,688 là:
 • Câu 9:
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 203cm = .................m.
 • Câu 10:
  Chữ số 4 trong số thập phân 8,874 là:
 • Câu 11:
  Chữ số hàng đơn vị trong số thập phân 876,969 là chữ số nào?
  6
 • Câu 12:
  Số thập phân nào phù hợp với hình sau?
 • Câu 13:
  Cho các số thập phân sau: 95,6; 96,31; 461,5. 
  Số nhỏ nhất trong dãy số trên là:
 • Câu 14:
  Cho các số thập phân sau: 4,53; 48,2; 51,89.
  Số lớn nhất trong dãy số trên là:
 • Câu 15:
  Cho các số: 1,604; 25,57; 12,32; 68,46; 77,62.
  Hãy chọn đáp số đúng trong các đáp số sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
298 19.864
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm