Giải vở bài tập Toán 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Giải vở bài tập Toán 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 85, 86 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, ôn luyện các dạng bài về thể tích, đổi số đo thể tích. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 85, 86 vở bài tập Toán 5 tập 2

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 147 Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3

1m3 = …………. dm3 = …………. cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3 = …………. cm3 ; 1dm3 = 0,……… m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3 = 0,…………. dm3

b. Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp …………. lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng …………. đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đã học về các đơn vị đo thể tích để hoàn thành bảng đã cho.

Đáp án

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

Mét khối

m3

1m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3 = 1000 cm3 ; 1dm3 = 0,001 m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3 = 0,001 dm3

b. Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \frac1{1000} đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 147 Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1m3= …………. dm3

1dm3 = …………. cm3

1m3 = …………. cm3

2m3 = …………. dm3

b. 8,975m3 = …………. dm3

2,004m3 = …………. dm3

0,12dm3 = …………. cm3

0,5dm3 = …………. cm3

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất: Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \frac1{1000}đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Đáp án

a. 1m3= 1000 dm3

1dm3 = 1000 cm3

1m3 = 1 000 000 cm3

2m3 = 2000 dm3

b. 8,975m3 = 8975 dm3

2,004m3 = 2004 dm3

0,12dm3 = 120 cm3

0,5dm3 = 500 cm3

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 147 Câu 3

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a. 5m3 675dm3 = 5,675m3

1996dm3 = …………. m3

2m3 82dm3 = …………. m3

25dm3 = …………. m3

b. 4dm3 324cm3 = …………. dm3

1dm3 97cm3 = …………. dm3

2020cm3 = …………. dm3

105cm3 = …………. dm3

c. 1dm3 = …………. m3

1cm3 = …………. dm3

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất: Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \frac1{1000}đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Đáp án

a. 5m3 675dm3 = 5,675m3

1996dm3 = 1,996 m3

2m3 82dm3 = 2,082 m3

25dm3 = 0,025 m3

b. 4dm3 324cm3 = 4,324 dm3

1dm3 97cm3 = 1,097 dm3

2020cm3 = 2,020 dm3

105cm3 = 0,105 dm3

c. 1dm3 = 0,001 m3

1cm3 = 0,001 dm3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Bài tập Ôn tập về đo thể tích lớp 5

Trắc nghiệm Ôn tập về đo thể tích lớp 5

Để tham khảo và luyện tập tài liệu hay về môn Toán lớp 5, mời các em cùng xem thêm Lý thuyết Toán lớp 5, Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
192 80.864
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm