Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung là lời giải trang 124, 125 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ hệ thống chương trình học lớp 5, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 170 Câu 1

Câu 1. Tính:

a.

Giải vở bài tập Toán 5

b)\displaystyle{5 \over 9} \times {{12} \over {25}}

\displaystyle{{12} \over {11}}:{{36} \over {55}}

\displaystyle{9 \over {55}} \times 22

\displaystyle{{144} \over 7}:36

c.

Giải vở bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép nhân hoặc phép chia số thập phân.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Đáp án

a)

Giải vở bài tập Toán 5

b) \displaystyle{5 \over 9} \times {{12} \over {25}} =\dfrac{5\times 12}{9\times 25 } =\dfrac{5\times4 \times 3 }{3\times 3 \times 5 \times 5} =\dfrac{4}{15}

\displaystyle{{12} \over {11}}:{{36} \over {55}} = \dfrac{12}{11}\times \dfrac{55}{36} =\dfrac{12\times 55}{11\times 36} =\dfrac{12\times 11 \times 5}{11\times 12 \times 3} =\dfrac{5}{3 }

\displaystyle{9 \over {55}} \times 22= \dfrac{9\times 22}{55}= \dfrac{9\times 11 \times 2}{11 \times 5} =\dfrac{18}{5}

\displaystyle{{144} \over 7}:36=\dfrac{144}{7}\times \dfrac{1}{36}=\dfrac{144\times 1}{7 \times 36}=\dfrac{36\times 4\times 1}{7 \times 36}=\dfrac{4}{7}

c.

Giải vở bài tập Toán 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 170 Câu 2

Câu 2. Tìm x:

a. 0,24 ⨯ x = 3

b. x : 3,5 = 2

c. 8,4 : x = 6

d. 0,1 ⨯ x = \frac{1}{2}

Hướng dẫn giải

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án

a. 0,24 × x = 3

x = 3 : 0,24

X = 12,5

b. X : 3,5 = 2

X = 2 × 3,5

X = 7

c. 8,4 : x = 6

X = 8,4 : 6

x = 1,4

d. 0,1 × x = \frac{1}{2}

X = 0,5 : 0,1

X = 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 170 Câu 3

Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

Hướng dẫn giải:

- Tìm diện tích đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

- Diện tích đất trồng hoa = Diện tích đất trồng trọt của huyện - diện tích đất trồng lúa - diện tích đất trồng chè và cây ăn quả.

Bài giải

Cách 1

Diện tích đất trồng lúa là:

7200 : 100 ⨯ 55 = 3960 (ha)

Diện tích đất trồng chè và cây ăn quả là:

7200 : 100 ⨯ 30 = 2160 (ha)

Diện tích đất trồng hoa là:

7200 – 3960 – 2160 = 1080 (ha)

Cách 2

Phần trăm đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả:

55% + 30% = 85%

Tỉ số phần trăm đất trồng hoa là:

100% - 85% = 15%

Diện tích đất trồng hoa là:

7200 : 100 ⨯ 15 = 1080 (ha)

Đáp số: 1080ha

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 170 Câu 4

Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: tiền bán = tiến vốn + tiền lãi.

Bài giải

So với số vốn thì 600 000 đồng bằng:

100% + 25% = 125%

Số tiền vốn bỏ ra là:

Giải vở bài tập Toán 5(đồng)

Đáp số: 480 000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 171: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán cộng trừ nhân chia số thập phân, phân số, nhân chia số đo thời gian, dạng toán tìm x, toán tỉ số phần trăm, tính tiền vốn tiền lãi, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5 trang 176: Luyện tập chung chương 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
393 118.816
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán 5

    Xem thêm