Toán lớp 5 trang 15, 16 Luyện tập chung 2 (tiết 13)

Toán lớp 5 trang 15 | Toán lớp 5 trang 16 phần Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13) với lời giải tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải Toán lớp 5 dưới đây.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập chung

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 ,4, 5 trang 15 SGK Toán lớp 5  bám sát chương trình học SGK, để các em học sinh có thể so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Chi tiết đáp án như sau:

Giải Toán lớp 5 trang 15 tập 1 bài 1

Tính

a) \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10} ;

b) \dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8} ;

c) \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10} .

Hướng dẫn giải:

Muốn cộng các phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số rồi cộng các phân số sau khi quy đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10} =\dfrac{70}{90}+\dfrac{81}{90}=\dfrac{151}{90} ;

b)\dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8} =\dfrac{20}{24}+\dfrac{21}{24}=\dfrac{41}{24} ;

c) \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10}= \dfrac{6}{10}+\dfrac{5}{10}+\dfrac{3}{10} =\dfrac{6+5+3}{10}=\dfrac{14}{10}=\dfrac{7}{5}.

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập 1 bài 2

Tính

a) \dfrac{5}{8} - \dfrac{2}{5};

b) 1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4};

c) \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6}.

Hướng dẫn giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số các phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) \dfrac{5}{8}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{25}{40}-\dfrac{16}{40}=\dfrac{9}{40}

b) 1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{11}}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{22}}{{20}} - \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{7}{{20}}

c) \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{6} + \dfrac{3}{6} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{{4 + 3 - 5}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập 1 bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=?

A.\dfrac{7}{9}

B. \dfrac{3}{4}

C. \dfrac{5}{8}

D.\dfrac{4}{12}

Hướng dẫn giải:

Muốn cộng các phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số rồi cộng các phân số sau khi quy đồng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ta có: \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}+\dfrac{2}{8}=\dfrac{5}{8}.

Vậy \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}.

Vậy chọn đáp án C.

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập 1 bài 4

Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;

b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm;

d) 12cm 5mm.

Hướng dẫn giải:

Dựa vào các cách đổi sau:

1m = 10dm, hay 1dm = \dfrac{1}{10}m;

1dm = 10cm, hay 1cm = \dfrac{1}{10}dm;

1cm = 10mm, hay 1mm = \dfrac{1}{10}cm;

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 9m 5dm = 9m + \dfrac{5}{10} m = 9\dfrac{5}{10} m.

b) 7m 3dm = 7m + \dfrac{3}{10} dm = 7\dfrac{3}{10} dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + \dfrac{9}{10} dm = 8\dfrac{9}{10} ;

d) 12cm 5mm = 12cm + \dfrac{5}{10} cm = 12\dfrac{5}{10} cm.

>> Tham khảo thêm đáp án tại: Viết các số đo độ dài: a) 9m 5dm;

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập 1 bài 5

Biết \frac{3}{10}quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

- Tìm độ dài của \dfrac{1}{10} quãng đường ta lấy 12km chia cho 3.

- Tìm độ dài quãng đường ta lấy độ dài của \dfrac{1}{10} quãng đường nhân với 10.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Ta có sơ đồ sau

Giải bài tập 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

\dfrac{1}{10} quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số 40km

>> Tham khảo thêm đáp án tại: Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km ...

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung 3 (tiết 14)

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ cung cấp toàn bộ lời giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học để cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán và ôn tập cho các bài thi học kì. Toàn bộ tài liệu tại đây đề được tải miễn phí để sử dụng.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Chương 1 Phân số

Các dạng bài tập trắc nghiệm về phân số: quy đồng, rút gọn phân số, so sánh sắp xếp phân số dưới đây có đáp án để các em học sinh củng cố kiến thức về phân số, các bài toán về phân số, các em học sinh tự luyện củng cố kiến thức.

Câu 1: Không thể viết phân số nào sau đây thành phân số thập phân?

A. \frac{10}{9}

B. \frac{7}{8}

C. \frac{6}{25}

D. \frac{13}{5}

Câu 2: \frac{4}{5}+\frac{3}{2} \times \frac{1}{6}=?

A. \frac{4}{5}

B. \frac{11}{24}

C. \frac{8}{12}

D. \frac{3}{2}

Câu 3: Phân số nào dưới đây có thể viết thành phân số thập phân?

A. \frac{2}{3}

B. \frac{5}{7}

C. \frac{19}{25}

D. \frac{1}{6}

Câu 4: Tìm x: 1 \frac{3}{4}-x=\frac{3}{8}

A. x = 1\frac{1}{8}

B. x = 1\frac{3}{8}

C. x = 1\frac{1}{2}

D. x = 2\frac{1}{8}

Câu 5: Trong các phân số sau: \frac{12}{30}, \frac{20}{35}, \frac{14}{20}, \frac{12}{21} phân số nào bằng phân số \frac{2}{5}

A.  \frac{20}{35}

B. \frac{12}{30}

C. \frac{14}{20}

D. \frac{12}{21}

Câu 6: Phép tính 9 - 3 : 6 = ?

A. 1

B. \frac{6}{6}

C. 8\frac{1}{2}

D. 7

Câu 7: Dãy phân số nào đã được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{8}
B. \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}
C. \frac{1}{3}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}
D. \frac{3}{8}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}

Câu 8: 2/5 số học sinh lớp em là nữ. Lớp em có 16 bạn nữ. Thế thì số học sinh lớp em có tất cả là:

A. 48 học sinh

B. 30 học sinh

C. 25 học sinh

D. 40 học sinh

Câu 9: Tuổi cha bằng \frac{9}{2} tuổi con. Biết rằng cha 45 tuổi. Hãy tính tuổi của con

A. 10 tuổi

B. 5 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 10: Chia 8 cho \frac{1}{3}. Kết quả là:

A. 24
B. \frac{3}{8}
C. 2\frac{2}{3}
D. \frac{1}{24}

Đáp án:

1 - A

2 - D

3 - C

4 - B

5 - B

6 - C

7 - C

8 - B

9 - A

10 - A

......................

Giải bài tập tương ứng Giải vở bài tập Toán 5 bài 13: Luyện tập chung có đáp án chi tiết cho từng bài tập để các em học sinh luyện giải Toán lớp 5 các bài tập về phân số. Với cách trình bày khoa học, bám sát nội dung bài học, các em có thể sử dụng những kiến thức trong bài viết này để hỗ trợ cho việc học, ôn tập toán lớp 5 chương 1 đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó, các em có thể tìm ra cách giải, phương pháp học tập môn toán 5 tốt nhất cho mình. Chúc các em học tập tốt!

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13) bao gồm 5 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phân số, đổi ra đo độ dài và đo khối lượng, bài toán có lời văn. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán sau đây:

Đối với chương trình học lớp 5, để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí về sử dụng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.067 403.976
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Minh Thư
  Nguyễn Minh Thư

  Hay nhưng dễ quá học sinh lớp 9 ko thấy dễ mới lạ hehe Ai bt gì đâu 

  Thích Phản hồi 19/10/21
  • Đinh Xuân Nhi
   Đinh Xuân Nhi

   bài 4 sai đơn vị nha là m mới đúng chứ không phải dm nha 


   Thích Phản hồi 20/09/22
   • Đinh Xuân Nhi
    Đinh Xuân Nhi

    bài 5 sai đơn vị nha là m mới đúng chứ không phải dm nha


    Thích Phản hồi 20/09/22
    • Đinh Xuân Nhi
     Đinh Xuân Nhi

     bài 5 sai đơn vị nha m mới đúng chứ không phải dm nha


     Thích Phản hồi 20/09/22

     Giải bài tập Toán lớp 5

     Xem thêm