Vở bài tập Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng

Giải vở bài tập Toán 5 bài 150: Phép cộng là lời giải trang 89, 90 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập, luyện tập các dạng bài phép cộng phân số, số thập phân, các bài toán liên quan đến phép cộng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải bài tập Toán 5 này.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

Bài tập Toán lớp 5 bài 150 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 150 Câu 1

Tính:

Giải vở bài tập Toán 5

b.

\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}}

\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5}

\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}}

\displaystyle2 + {5 \over 8}

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai số tự nhiên ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó cộng theo thứ tự từ phải sang trái.

- Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :

+ Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Cộng như cộng các số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số sau khi quy đồng.

Đáp án

a.

Đặt tính như sau

Giải vở bài tập Toán 5

b.

\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}

\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5} = {{10} \over {15}} + {{ 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}

\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{10} \over {14}} + {9 \over {14}}= {{19} \over {14}}

\displaystyle 2 + {5 \over 8} ={{2} \over 1} + {5 \over 8}= {{16} \over 8} + {5 \over 8}= {{21} \over 8}

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 150 Câu 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. (976 + 865) + 135 =

891 + (799 + 109) =

b.

Giải vở bài tập Toán 5
c. 16,88 + 9,76 + 3,12 =

72,84 + 17,16 + 82,84 =

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... hoặc nhóm các phân số, số thập phân có tổng là số tự nhiên.

Đáp án

a.(976 + 865) + 135 = 976 + (865+135)

= 976 + 1000 = 1976

891 + (799 + 109) = (891 + 109) + 799

= 1000 + 799 = 1799

Giải vở bài tập Toán 5
c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 150 Câu 3

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

a. X + 8,75 = 8,75

Giải vở bài tập Toán 5

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất: Số 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

- Áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

Đáp án

a. X + 8,75 = 8,75 ; x= 0 vì 0 + 8,75 = 8,75

b)\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};\;x = 0

\displaystyle {{12} \over {16}} =\displaystyle {{12:4} \over {16:4}} = {3 \over 4}\displaystyle{3 \over 4} + 0 = {3 \over 4}.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 150 Câu 4

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được \frac{1}{4} thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được \frac{1}{5} thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể mà hai vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện tính \dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}

- Đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng tỉ số phần trăm.

Tóm tắt

Vòi I chảy: \frac{1}{4} bể

Vòi II chảy: \frac{1}{5}bể

Sau 1 giờ cả hai vòi chảy: … ? % bể

Bài giải

Một giờ cả hai vòi cùng chảy được:

\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} = \dfrac{9}{20} (thể tích của bể)

\dfrac{9}{20}= \dfrac{45}{100}= 45\%

Đáp số: 45% thể tích bể

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 150: Phép trừ

Giải vở bài tập Toán 5 bài 150: Phép cộng bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán về phép cộng phân số, số tự nhiên, số thập phân, bài toán tìm x, bài toán có lời văn về phép cộng, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Bài tập về phép cộng

Trắc nghiệm về phép cộng

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán lớp 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải toàn bộ Vở bài tập Toán lớp 5; Bài tập Toán lớp 5; Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
448 184.393
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hân Lý
  Hân Lý

   Giúp em hiểu thêm những bài em chưa hiểu 🙂.


  Thích Phản hồi 22:13 10/04

  Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

  Xem thêm