Vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán tiếp theo là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 24 có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng ôn tập và bổ sung về giải toán lớp 5.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 17: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán

1. Giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24

1.1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24 Câu 1

Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

14 người: 10 ngày

... người: 7 ngày?

Đáp án:

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

10 ngày so với 1 tuần là: 10/7 (lần)

Vậy để xây xong tường rào trong 1 tuần thì cần:

14 \times  \frac{10}{7} =20 \: (người)

Đáp số: 20 người

Cách 2: Phương pháp rút về đơn vị

Đổi: 1 tuần lễ = 7 ngày.

Muốn xây xong tường rào trong 1 ngày thì cần số người là:

14 × 10 = 140 (người)

Vậy để xây xong tường rào trong 1 tuần thì cần số người là:

140 : 7 = 20 (người)

Đáp số: 20 người.

>> Tham khảo thêm đáp án: Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào...

1.2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24 Câu 2

Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày.

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

100 học sinh: 26 ngày

130 học sinh: ... ngày?

Bài giải

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là :

100 + 30 = 130 (học sinh)

130 học sinh so với 100 học sinh thì tăng số lần:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 18

130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ trong thời gian:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 18

Đáp số: 20 ngày

Cách 2: Phương pháp rút về đơn vị

Bài giải

Thực tế số học sinh bán trú tại trường là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

26 x 100 = 2600 (ngày)

130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

>> Tham khảo thêm đáp án: Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ ...

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Tất cả các tài liệu đều được tải miễn phí về sử dụng và tùy theo bài tập học sinh sẽ có cách giải phù hợp.

1.3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24 Câu 3

Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt:

5 máy bơm: 18 giờ

... máy bơm: 10 giờ?

Bài giải

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 18

Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là:

Giải vở bài tập Toán 5 bài 18

Số máy bơm được bổ sung vào:

9 – 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm

Cách 2: Phương pháp rút về đơn vị

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 1 giờ thì cần số máy bơm là:

18 × 5 = 90 (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì cần số máy bơm là :

90 : 10 = 9 (máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là:

9 − 5 =4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm.

>> Tham khảo thêm đáp án: Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm ...

>> Bài tiếp theo: Giải  VBT Toán 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)

2. Lí thuyết Ôn tập và bổ sung về giải toán

Đại lượng tỉ lệ thuận

Hai đại lượng gọi là tỉ lệ thuận nếu đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

Đại lượng tỉ lệ nghịch

Hai đại lượng gọi là tỉ lệ nghịch nếu đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần.

Các bước giải bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

  • Bước 1: Tóm tắt bài toán
  • Bước 2: Phân tích bài toán, nhận dạng bài toán tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch
  • Bước 3: Áp dụng 1 trong các cách (rút về đơn vị, sử dụng tỉ số) để giải bài toán.
  • Bước 4: Kết luận, đáp số.

3. Bài tập tự luyện Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Sau khi luyện xong các bài tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán trong SGK, VBT Toán lớp 5, các em có thể tự làm các bài tập dưới đây để hiểu sâu hơn về dạng Toán này nhé:

Bài 1: Mua 6 quyển vở hết 15000 đồng. Hỏi mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Tiền công quét sơn 5m tường rào là 180 000 đồng. Hỏi tiền công quét sơn 20m tường rào như thế là bao nhiêu đồng?

Bài 3: Một xưởng may trong 4 ngày may được 260 cái áo. Hỏi với mức làm như thế, muốn may được 585 cái áo thì xưởng đó phải làm trong bao nhiêu ngày?

Bài 4: Lúc đầu bác Bình mua 8kg gạo hết 96 000 đồng, sau đó bác Bình mua thêm 4kg gạo nữa. Hỏi bác Bình mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền? (Giá tiền một ki-lô-gam gạo không đổi)

Bài 5: Nếu 8 công nhân cùng làm việc thì sửa xong đoạn đường trong 12 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đường đó trong 6 ngày thì cần bao nhiêu công nhân làm việc?

Bài 6: Người ta dự tính để đắp xong một đoạn đê cần 40 người làm trong 24 ngày, thực tế người ta đắp xong đoạn đê đó trong bao nhiêu ngày? (Mức làm của mỗi người là như nhau)

Bài 7: Một người thợ làm trong 5 ngày được nhận 600 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như vậy, nếu người thợ làm 9 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

Bài 8: Để làm xong một công việc cần 15 người làm trong 8 giờ. Hỏi muốn hoàn thành công việc đó trong 5 giờ thì cần bao nhiêu người?

Bài 9: Một bếp ăn tập thể dự trữ gạo đủ cho 85 người ăn trong 18 ngày. Sau đó vì có thêm người đến ăn nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 15 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Bài 10: Biết rằng 8 công nhân làm trong 6 giờ được 144 sản phẩm. Hỏi 12 công nhân làm trong bao nhiêu giờ thì được 180 sản phẩm? (Mức làm của mỗi người là như nhau)

..............

Toán lớp 5 bài 18 là Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 bài 17 trang 24. Lời giải bao gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập tại nhà. Tham khảo giải bài tập SGK tương ứng Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) đầy đủ các bài tập cho các em học sinh cùng theo dõi.

Giải vở bài tập Toán 5 bài 18: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo) bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán tỉ lệ, giải bài toán đã cho theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số, các dạng toán có lời văn. Qua đây sẽ giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng tăng bấy nhiêu lần), các dạng toán gấp lên số lần, ôn tập kỹ năng giải toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 24 các câu 1, 2, 3. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đối với chương trình học lớp 5, Các tài liệu hay như giải bài tập, văn mẫu, bài giảng chọn lọc tại Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây là các tài liệu tải miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy học, giảng dạy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.285 383.233
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5

    Xem thêm