Bài tập Toán lớp 5 - Nhân, chia số đo thời gian với một số

Bài tập Toán lớp 5 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 thành thạo kĩ năng giải các bài toán liên quan đến số đo thời gian, VnDoc xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 5 - Nhân, chia số đo thời gian với một số. Thông qua bài test các em sẽ được củng cố kiến thức cũng như kỹ năng về phép nhân và phép chia số đo thời gian với một số.

 • Câu 1:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  7 giờ 30 phút x 8 = ........... giờ.
  60
 • Câu 2:
  Tính: 3 giờ 18 phút x 90 = ............ giờ.
  297
 • Câu 3:
  Một người đi ô tô từ A đến B hết 1 giờ 30 phút, và đi nhanh gấp đôi một xe máy đi. Hỏi xe máy đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ?
  Trả lời: .............. giờ.
  3
 • Câu 4:
  Hằng làm một bài tập hết 1 phút 12 giây, thời gian Huy làm bài tập đó gấp 3 lần thời gian Hằng làm. Hỏi Huy làm bài tập đó trong bao lâu?
 • Câu 5:
  Hùng tới trường bằng xe máy và mất 5,3 phút thì tới nơi. Lan đi bộ nên thời gian đi đến trường gấp 5 lần thời gian Hùng đi. Hỏi Lan đi tới trường hết bao nhiêu phút?
  Trả lời:
  Lan đi tới trường hết ........... phút.
  26,5
 • Câu 6:
  An và Việt cùng làm một công việc như nhau, Việt hoàn thành công việc trước An 15 phút. Hãy tính thời gian hoàn thành công việc của mỗi người, biết tỉ số thời gian hoàn thành công việc của hai bạn là 2/7.
 • Câu 7:
  Tính: 7 ngày 6 giờ x 9 = .......... giờ
  1566
 • Câu 8:
  Mỗi ngày Lan dành 20 phút chạy bộ. Hỏi sau 30 ngày Lan đã dành bao nhiêu giờ để chạy bộ.
  Trả lời: ............ giờ.
  10
 • Câu 9:
  Tính: 7 giờ 50 phút x 396 = ........... giờ.
  3102
 • Câu 10:
  Tính: 3 giờ x 1/3 x 9/2 x 5 = .......... giờ.
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  22,5
 • Câu 11:
  Tính: 948 phút : 6 = .......... phút.
  158
 • Câu 12:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 840 giờ = .......... tuần.
  5
 • Câu 13:
  Tính: 1 giờ 24 phút : 7 = .......... phút
  12
 • Câu 14:
  Hùng đi từ nhà tới trường hết 25 phút, Minh đi tới trường hết một khoảng thời gian bằng 1/5 thời gian Hùng đi. Hỏi Minh đi tới trường hết bao nhiêu phút?
  Trả lời:
  Minh đi tới trường hết ............ phút.
  5
 • Câu 15:
  Lan dành 1/3 thời gian trong ngày để ngủ, còn lại là các hoạt động khác. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu giờ để tham gia các hoạt động khác?
  Trả lời: ........... giờ.
  16
 • Câu 16:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 259 ngày = ........... tuần.
  37
 • Câu 17:
  Một xe đạp đi từ A đến B hết 9 giờ 45 phút. Một xe máy đi từ A đến B hết thời gian bằng 1/9 xe đạp đi. Hỏi xe máy đi từ A đến B hết bao nhiêu phút?
  Trả lời:
  Xe máy đi từ A đến B hết ............ phút.
  65
 • Câu 18:
  3 công nhân làm 3 giờ xong một sản phẩm. Hỏi một công nhân làm 81 giờ được bao nhiêu sản phẩm?
  Trả lời: .......... sản phẩm.
  9
 • Câu 19:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 11520 giây = ....... giờ.
  3,2
 • Câu 20:
  Tính: 285 giờ : 15 = ....... giờ.
  19
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
65 8.144
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Toán lớp 5 Xem thêm