Trắc nghiệm Hình thang

Hình thang

Bài tập Trắc nghiệm Hình thang Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi sau đây bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 3. Hình học. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5, Toán lớp 5 VNEN đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Hình thang có một cặp cạnh ............, ..................

 • Câu 2.

  Trong các hình sau, hình nào là hình thang?

 • Câu 3.

  Cạnh nào vuông góc với cả hai đáy?

  Trắc nghiệm Toán 5 bài Hình thang

 • Câu 4.

  Kể tên các góc vuông có trong hình dưới đây.

  Hình thang

 • Câu 5.

  Chọn câu SAI: Hình thang có

 • Câu 6.

  Hai cạnh đáy của hình thang ABCD là:

  Trắc nghiệm Toán 5 bài Hình thang

 • Câu 7.

  Có bao nhiêu hình thang trong hình dưới đây.

  Trắc nghiệm Toán 5 bài Hình thang

 • Câu 8.

  Có bao nhiêu hình thang trong hình bên dưới.

  Trắc nghiệm Toán 5 bài Hình thang

 • Câu 9.

  Có bao nhiêu hình thang vuông có trong hình chữ nhật ABCD?

  Hình thang

 • Câu 10.

  Cạnh bên của hình thang MNPQ là:

  Hình thang

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 368
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 5

  Xem thêm