Trắc nghiệm Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Trắc nghiệm Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân có đáp án đầy đủ cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Số thập phân 172,369 đọc là:

 • Câu 2.

  Số thập phân có hai chục, tám đơn vị, chín phần mười, không phần trăm, năm phần nghìn viết là

 • Câu 3.

  Phần nguyên của số 28,436 là:

 • Câu 4.

  Cho số thập phân 48,437. Chữ số 7 thuộc hàng nào?

 • Câu 5.

  Số thập phân 432,017 gồm:

 • Câu 6.

  Cho các câu sau:

  (1) Đọc dấu phẩy

  (2) Đọc phần nguyên

  (3) Đọc phần thập phân

  Thứ tự các bước để đọc một số thập phân là:

 • Câu 7.

  Giá trị của chữ số 8 trong 327,8734 là:

 • Câu 8.

  40% là phân số:

 • Câu 9.

  Điền số thập phân thích hợp vào ô trống:

  Số thập phân có hai chục, tám đơn vị, chín phần mười, không phần trăm, năm phần nghìn viết là

 • Câu 10.

  Viết số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số thập phân: 18,05

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.365
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm