Lý thuyết Chuyển động trên dòng nước lớp 5

Lý thuyết Toán lớp 5: Chuyển động trên dòng nước bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 4 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Các kiến thức cần nhớ Chuyển động trên dòng nước Toán 5

- Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước; nếu chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

- Một số công thức cần nhớ:

1) Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước.

2) Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của vật - vận tốc dòng nước.

3) Vận tốc thực của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2.

4) Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng - vận tốc ngược dòng) : 2.

5) Vận tốc xuôi dòng - vận tốc ngược dòng = vận tốc dòng nước x 2.

Chú ý:

- Vận tốc thực của vật chính là vận tốc của vật khi nước yên lặng.

- Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ví dụ: Vận tốc ca nô khi nước lặng là 25 km/giờ. Vận tốc dòng nước là 3 km/giờ. Tính:

a) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng.

b) Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng.

Giải:

a) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

25 + 3 = 28 (km/giờ)

b) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

25 - 3 = 22 (km/giờ)

Đáp số: a) 28 km/giờ;

b) 22 km/giờ.

2. Một số dạng bài tập Chuyển động trên dòng nước

Dạng 1: Tính vận tốc xuôi dòng, vận tốc ngược dòng, vận tốc thực hoặc vận tốc dòng nước.

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức đã cho ở bên trên.

Dạng 2: Tính thời gian đi xuôi dòng hoặc thời gian đi ngược dòng.

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức:

Thời gian xuôi dòng = quãng đường : vận tốc xuôi dòng;

Thời gian ngược dòng dòng = quãng đường : vận tốc ngược dòng.

Dạng 3: Tính độ dài quãng đường.

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức:

Quãng đường = vận tốc xuôi dòng x thời gian xuôi dòng;

Quãng đường = vận tốc ngược dòng x thời gian ngược dòng.

3. Giải bài tập Chuyển động Toán lớp 5

Bài 1. Một ca nô đi từ bến A đến bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên ?

Đáp án

Vận tốc của dòng nước là:

\left( 40-30 \right):2=5 (km/h)

Vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên là:

\left( 40+30 \right):2=35 (km/h)

Đáp số: 5km/h và 35km/h

Bài 2. Một ca nô đi từ bến A đến bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút ca nô xuất phát từ bến A và đến bến B lúc 8 giờ 30 phút, ngay lập tức quay về bến A. Hỏi ca nô về đến bến A vào lúc mấy giờ ?

Đáp án

Thời gian ca nô đi từ bến A đến bến B là:

8 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Khoảng cách từ bến A đến B là:

40 x 1 = 40 (km)

Thời gian ca nô đi từ bến B về bến A là:

40:30=\frac{4}{3} (giờ) = 1 giờ 20 phút

Ca nô về đến A lúc:

8 giờ 30 phút + 1 giờ 20 phút = 9 giờ 50 phút

Đáp số: 9 giờ 50 phút

Bài 3. Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Đáp án

Vận tốc xuôi dòng là:

800 : 8=100 (m/phút)

Vận tốc của người đó là:

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc chèo thuyền ngược dòng của người đó là:

82 – 18 = 64 (m/phút)

Thời gian người đó chèo thuyền ngược dòng sông là:

800 : 64 = 12,5 (phút)

Đáp số: 12,5 phút

Các em học sinh tham khảo đầy đủ các dạng bài tập về Toán chuyển động lớp 5 tại đây:

Ngoài Lý thuyết Chuyển động trên dòng nước lớp 5 các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải SGK Toán lớp 5; Vở bài tập Toán lớp 5; Bài tập Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
185 84.688
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vy
  Vy

  Lý thuyết có ích lắm ạ

  Thích Phản hồi 25/04/22

  Lý thuyết Toán 5

  Xem thêm