Trắc nghiệm So sánh hai số thập phân

So sánh hai số thập phân

Trắc nghiệm So sánh hai số thập phân đầy đủ đáp án cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 43,7...43,231

 • Câu 2

  Dãy số thập phân nào sau đây đã được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

 • Câu 3.

  Trong các số 4,367; 4,842; 4,637; 4,578 số lớn nhất là:

 • Câu 4.

  Trong các số 1,37; 1,62; 1,13; 1,94 số bé nhất là:

 • Câu 5.

  Hãy điền số vào chỗ chấm: 0,01m; 29cm; 5,7dm; ...; 1,13m

 • Câu 6.

  Viết số tự nhiên thích hợp vào chỗ chấm: 81,45 >...> 78,99

 • Câu 7.

  Số tự nhiên x thỏa mãn 7,282 < x < 8,267 là:

 • Câu 8.

  So sánh: \frac{34}{45} và 3,4

 • Câu 9.

  Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x và y sao cho: x < 19,54 < y

 • Câu 10.

  Tìm chữ số b, biết 23,645 < 23,b32 (b < 8).

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.007
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm