Trắc nghiệm Tổng nhiều số thập phân

Tổng nhiều số thập phân 

Trắc nghiệm Tổng nhiều số thập phân tổng hợp bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tính: 7,92 + 1,24 + 7,51 + 4,78 = ?

 • Câu 2.

  Tổng 38,1 + 59,96 + 43,72 bằng:

 • Câu 3.

  Tìm x biết: x – 2,5 + 9,2 – 3 = 2,7

 • Câu 4.

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  38,64 + 123,52 + 61,36 + 231,48

  = (38,64 + □) + (123,52 + □)

  = □ + □

  = □

  Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các số thập phân ta có:

  38,64+123,52+61,36+231,48=(38,64+61,36)+(123,52+231,48)=100+355=455

  Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải, từ trên xuống dưới lần lượt là 61,36; 231,48; 100; 355; 455.

 • Câu 5.

  Nếu m = 3,32 thì giá trị biểu thức 5,63 – m là:

 • Câu 6.

  Bốn bạn: Mai, Đào, Cúc, Tâm cân nặng lần lượt là: 32,2 kg; 35 kg; 31,55 kg; 36,25 kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki - lô-gam?

 • Câu 7.

  Thực hiện phép tính: 8,39 + 6,43 + 5,66 + 0,47 = ?

 • Câu 8.

  Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

 • Câu 9.

  Tính nhanh: 25,7 + 9,48 +14,3 = ?

 • Câu 10.

  Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5 lít, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3 lít, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 273
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm